TÂNĂRUL, UNIREA ȘI... OMUL VECHI

• “Să lepădăm omul cel vechi, omul păcatului, al lenei și al vrajbei! Să dăm ascultare sfaturilor și îndemnurilor pe care Sfântul Apostol Pavel ni le adresează peste veacuri: «Îmbrăcați-vă, dar, ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă - răbdare, îngăduiți-vă unul pe altul și iertând unul altuia, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă întru dragoste, care este legătura desăvârșirii. Și pacea lui Hristos, întru care ați fost chemați, ca să fiți un singur trup, să stăpânească inimile voastre și fiți mulțumitori»".

Episcop EMILIAN BIRDAȘ (1921 - 1996 ), s-a născut în Maramureșul istoric, în localitatea Rohia, primind la botez numele de Ioan. La 25 ianuarie 1976 a fost instalat ca episcop în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, unde a păstorit până în anul 1990. Ca episcop, s-a ocupat de restaurarea unor monumente istorice, de ridicarea a numeroase biserici și pictarea lor. În timp ce în alte eparhii se demolau bisericile, acesta s-a opus cu vehemență distrugerii acestora, pilduitoare în acest sens fiind salvarea bisericii Sf. Nicolae din Miercurea Ciuc. A contribuit la reconstruirea din temelii a unui număr de 72 de biserici ortodoxe și repararea alor sute de lăcașuri de cult.

***

• “Cel dintâi ideal al nostru a fost, până acuma, unirea tuturor românilor. S-a înfăptuit acest ideal, și acum din el răsare altul, și mai falnic, care trebuie să ducă la cel mai suprem ideal. La îndeplinirea chemării sublime ce o așteaptă Dumnezeu de la acest neam, căci așa este chemarea noastră: să luminăm întunericul prin lumină, să scriem dreptatea dumnezeiască prin credința nestrămutată a strămoșilor noștri".

Dr. Eugen Nicoară - Președinte ASTRA Reghin.

***

3. “Un tânăr călătorind pe jos, a găsit într-una din zile, în pulberea drumului, o monedă de aur strălucind. Cum a văzut-o s-a aplecat grabnic, a ridicat moneda și a pus-o în buzunar foarte bucuros. Ajungând în orașul unde mergea, a intrat într-un magazin de lux, unde și-a cumpărat un rând de haine, încât după ce le-a îmbrăcat, arăta acum ca un domn. Dar, după acest episod, tânărul a prins un obicei: mergea tot timpul pe stradă cu capul plecat, în speranța că va găsi o altă monedă. Și... tot căutând, cu capul în jos, a rămas cocoșat. Din băiatul acela semeț a ajuns un obsedat cocoșat, fără să mai poată vedea frumusețea și strălucirea luminii soarelui".

Mulți tineri din ziua de astăzi se află în situația acestui tânăr: respingând lumina soarelui Hristos, cu pacea și iubirea Lui, și căutând tot timpul faptele întunericului, a fărădelegilor, drogurilor, neascultării, ajung, din păcate, niște cocoșați ai familiilor distruse și ai unei societăți în cădere liberă. (n.a).

P.S. Matei, cap. 11, vers: 28-30: “Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu asupra voastră și învăța-ți-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară".

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu