PĂRINTELE VASILE CHIOREAN LOGIGAN - 75 DE ANI DE VIAȚĂ - SLUJITOR AL BISERICII, CULTURII ȘI NEAMULUI ROMÂNESC

Distribuie pe:

Părintele Vasile Chiorean Logigan a văzut lumina zilei la 11 octombrie 1946, în satul Logig. Patru clase elementare le-a frecventat în satul natal, iar după o întrerupere de 4 ani, a continuat școala, clasele 5-8, la Lunca, făcând naveta zilnic pe jos, 10 kilometri dus-întors, împreună cu alți consăteni. După terminarea celor 8 clase, în anul 1965, a reușit la examenul de admitere la Seminarul Teologic din Cluj, pe care l-a absolvit cu brio în anul 1969, când a promovat și examenul de admitere la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu (celebra Academie Teologică întemeiată de Sfântul Andrei Șaguna, mitropolitul Ardealului). Din cei patru ani de facultate, trei i-a făcut la zi și unul la fără frecvență.

Cu ajutorul Bunului și Milostivului Dumnezeu, în vara anului 1972 s-a căsătorit cu aleasa sufletului său, învățătoarea Cătălina Borșa din Cozma, care l-a sprijinit permanent de-a lungul anilor în misiunea preoțească.

În anul 1972 a primit harul preoției, fiind hirotonit preot, trimis fiind să propovăduiască cuvântul Evangheliei în ogorul lui Hristos. În perioada august 1972 - martie 1979 a slujit în noua Parohie Ortodoxă Română Batoș cu filia Uila și cătunul Marția, apoi a fost transferat în Parohia Ortodoxă Română Reghin-Iernuțeni, unde a păstorit ca paroh până la sfârșitul anului 2010, când s-a pensionat la limită de vârstă. Însă misiunea preoțească a părintelui Vasile Chiorean Logigan continuă și după acest moment, sfinția sa dovedindu-se pe mai departe același slujitor model și ardent trăitor pe altarul credinței creștine. Sfinția sa are o familie extrem de frumoasă de care se bucură din plin, are copii, are nepoți. Are trei fii: Vasile-Cătălin (preot paroh gr. I în Parohia Ortodoxă Română Reghin-Sf. Nicolae); Claudiu-Dorin (preot doctor în teologie din martie 2011 și paroh în Parohia Ortodoxă Română Reghin-Iernuțeni, urmașul tatălui său întru slujire, de asemenea este inspector școlar la disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș) și Marius-Nicolae (licențiat în teologie ortodoxă la Alba-Iulia). Are și nepoți care sunt bucuria vieții sale: Andrei, Iustin, Ștefana și Radu-Mihai.

De numele părintelui Vasile Chiorean Logigan se leagă un moment istoric de mare importanță pentru spațiul transilvănean și în special pentru cel mureșean. Este vorba de acea memorabilă zi de vară, ziua 20 august a anului 1995, când a avut loc sfințirea bisericii din Reghin-Iernuțeni, ridicată de sfinția sa, împreună cu familia și credincioșii săi. Slujba de sfințire a fost oficiată de un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, avându-l în frunte pe vrednicul de aducere aminte, cinstire și pioasă pomenire, Preafericitul Patriarh Teoctist Arăpașu, Întâi Stătătorul Bisericii Ortodoxe Române din acele timpuri, oferind prin aceasta un moment de bucurie sfântă pentru tot spațiul reghinean, pentru părintele Vasile Chiorean Logigan și pentru toată suflarea creștinească de pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu.

Bineînțeles că realizările părintelui Vasile Chiorean Logigan de-a lungul timpului sunt multe și însemnate, este greu a încerca o înșiruire a acestora. Faptele vorbesc de la sine. Ne rețin atenția preocupările cărturărești ale sfinției sale, care au existat dintotdeauna întruchipate în personalitatea sa, dar parcă în timpurile actuale acestea s-au intensificat într-un ritm accelerat. Părintele Vasile Chiorean Logigan este autorul unor cărți de mare valoare, precum și a multor studii științifice, articole, eseuri publicate în diferite volume de specialitate și în reviste de cultură și spiritualitate.

Cei care îl cunosc sau au prilejul să colaboreze cu părintele Vasile Chiorean Logigan, fie pe tărâm bisericesc, fie pe tărâm cultural sau social, vor rămâne în gând cu această nobilă figură de preot, răscolitoare și avântată, care, în viața sa pământească, arde mereu ca o torță pe altarul Bisericii străbune și al neamului său.

Personalitate marcantă, dotată cu o mare putere de muncă și de convingere, polarizează în jurul său toate conștiințele păstoriților și colaboratorilor săi, antrenându-i într-o susținută operă de organizare și ridicare a elementului românesc și creștinesc. La altar și amvon, pe stradă și în instituții, în familii și în alte medii de activitate, părintele Vasile Chiorean Logigan are un singur scop, este purtat de un ideal nobil: spiritualizarea, culturalizarea și ridicarea fraților săi, alături de care trăiește cu toată ființa și cu toate gândurile lui. Transfigurat de o adâncă și fierbinte credință în Dumnezeu și mistuit de o nețărmurită dragoste de aproapele său, puterea sa de jertfă și de dăruire a acestui spirit înalt este nemărginită. În sufletul său larg, ca orizontul unei zile de vară, își găsesc alinare, mângâiere și ajutor toate durerile, toate lipsurile și toate necazurile fraților săi mai mici.

De-a lungul activității sale, părintele Vasile Chiorean Logigan se distinge ca un teolog erudit, părinte duhovnicesc al tuturor, preot la înălțimea chemării sale ca păstor de suflete, prin aceasta formând un nume bun, nume care va rămâne mărturie peste veacuri. Slujitor al altarului străbun de aproape o jumătate de secol, sfinția sa și-a exercitat slujirea cu credință și evlavie Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, păzind în același timp cu sfințenie toate învățăturile Evangheliei, împlinind cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: “Fiți următori mie precum și eu sunt lui Hristos” (I Cor. 11,1).

Părintele Vasile Chiorean Logigan e un preot care îl urmează pe Iisus. Îl cunoaște bine și Îl imită pe Iisus în toate cele posibile. Dar nu cu o imitație actoricească. Imitația din iubire adevărată e cu totul altceva. Modelul devine întruchipat în gândurile și în sentimentele, și în lucrarea celui care Îl imită. Ortodoxia, în general, nici nu și-a însușit calificativul de imitator - Imitatio Christi - tocmai pentru a evita căderea în imitația exterioară. Dacă aceasta e interioară, ea devine biblică: “Urmați deci pilda lui Dumnezeu, ca niște copii iubiți” (Efes. 5,1). Ortodoxia a preferat termenul introdus de Nicolae Cabasilas: “Viața în Hristos”, mai exactă în articulațiile trăsăturilor pe care trebuie să și le însușească preotul. Preotul este și Samarineanul milostiv al parohiei.

Părintele Vasile Chiorean Logigan e “sarea pământului” și “lumina lumii”. Întru slujirea preoțească e chemat să dea sens, să explice, să facă lucrurile coerente, să sistematizeze, să definească, să completeze, să lumineze. Este lumina care luminează în sufletele păstoriților săi și a tuturor care se adapă din înțelepciunea fără de margini a sfinției sale.

Acum, când împlinește frumoasa vârstă de 75 de ani de viață, aducem cuvânt de felicitare și profundă apreciere Părintelui Vasile Chiorean Logigan pentru exemplara slujire pastorală a sfinției sale desfășurată în ogorul Evangheliei lui Hristos, pentru susținuta și merituoasa trudă cărturărească, precum și pentru întreaga activitate desfășurată de-a lungul timpului. Îl rugăm pe Bunul, Atotputernicul și Milostivul Dumnezeu să-l înzestreze cu puteri sporite, să-i dăruiască din preaplinul iubirii Sale har peste har, să facă permanent din viața sa o Liturghie după Liturghie, ca să poată sluji și pe mai departe, cu același sârg, dăruire, evlavie și dragoste, atât Biserica strămoșească, cât și sfântul nostru neam românesc.

FLORIN BENGEAN

Lasă un comentariu