LA SFAT CU... PĂRINTELE ARSENIE BOCA

Distribuie pe:

29 sept. 1910 - 28 nov. 1989

* “Trei furtuni furioase au tulburat starea Bisericii: de îndată ce apăru pe pământ, s-a ridicat necredința și a întețit persecuțiile; apoi curiozitatea s-a stârnit și ea a făcut să se nască ereziile; în sfârșit, corupția moravurilor s-a ivit, care așa de puternic a umflat talazurile, «cât corabia părea aproape învăluită». Necredincioșii s-au adunat ca să-i distrugă temeliile; ereticii au ieșit ca să-i smulgă copiii și să-i deșire măruntaiele; iar dacă creștinii răi au rămas în sânul său, aceasta ca să-i împingă veninul până în inimă. Trebuie că e bine întărită această Biserică, dacă ea și-a susținut trăinicia, cu toată silința prigoanelor; cu toate atacurile ereziilor, ea a fost stâlp al adevărului; cu toate pogorămintele depravărilor, Biserica a rămas, totuși, centrul iubirii”.

***

* “Creștinismul nu e numai cunoaștere, căci aceasta duce la raționalism, la o micșorare a lui pe măsura minții omenești, mărginită și autoritară. Creștinismul nu e numai iubire sau sentiment, căci aceasta duce la misticism, care nu e sănătos, în cele mai multe cazuri, și sfârșește în fanatism. Creștinismul nu e numai voință, că numai cu această însușire, se ajunge la activism și autoritarism, un fel de dictatură în numele lui Iisus Hristos. Calitatea noastră de creștin trebuie să fie centrată în jurul lui Iisus Hristos; fără această poziționare, centrare nu-L putem cunoaște cu adevărat pe Acela care este Calea, Adevărul și Viața - Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru”.

Părintele Arsenie Boca s-a născut în anul 1910 la 29 septembrie, în satul Vața de Sus, jud. Hunedoara, din părinți țărani simpli, dar creștini, Iosif și Cristina. La naștere primește numele de Zian. A mai avut o soră care a murit de tânără. De mic, așa după cum spune sfinția sa: “Am avut o înclinație spre singurătate și spre problemele de religie, chiar peste puterile mele de atunci. Așa spre pildă, am o carte a lui Immanuel Kant: «Religia în limitele rațiunii» iscălită: «Boca Zian cl. IV. Lic.» La intrarea în cursul superior de liceu am rămas orfan de tată, care era cizmar, dar foarte bun pedagog cu fiul său. M-a bătut o dată să nu pierd timpul - ceea ce i-am făgăduit cu lacrimi și n-am uitat până acum, și de multe ori mi-a folosit în viață. În timpul liceului mi-a plăcut mult: matematicile, fizica, religia, desenul și muzica.” A murit pe data de 28 noiembrie 1989 și înmormântat pe data de 4 decembrie, la mănăstirea Prislop, jud. Hunedoara.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu