SOȚIA, RĂBDAREA ȘI... BIBLIA

Distribuie pe:

* “În cele 2 milenii care au trecut, Europa și zonele influențate cultural sau reorganizate de ea s-au hrănit direct ori indirect din Biblie, fie predicând-o, fie combătând-o, și astfel cultura moleculară a lumii e de neconceput în afara creștinismului”.

Victor Kernbach (1923-1995), scriitor român de science fiction și specialist în mitologie, autor al unor lucrări din acest domeniu, între care se remarcă “Dicționarul de mitologie generală”.

***

* “Pentru sporirea sufletului sunt bune și de folos toate virtuțiile creștinești. Între acestea amintim de răbdarea necazurilor. Cel ce s-a învrednicit de acest mare dar este dator să-i mulțumească lui Dumnezeu fiindcă l-a împărtășit de o binefacere atât de mare. În felul acesta s-a făcut urmaș al lui Hristos, al sfinților Săi apostoli, al mucenicilor și al cuvioșilor.”

Filocalia, vol. V, Petru Damaschinul, monah bizantin și teolog duhovnicesc. În opinia lui, viața duhovnicească nu are decât un singur scop: “unirea cu Dumnezeu”.

***

* “O femeie credincioasă, dintr-un ținut minier, suferea foarte mult din partea soțului care era necredincios. Dar ea se ruga tot timpul Bunului Dumnezeu să-l întoarcă de pe drumul satanei pe drumul mântuirii. Într-una din zile a venit acasă băut și și-a găsit soția cu «Biblia» în față, rugându-se. Acesta vădit iritat de tabloul din fața lui, aruncă Biblia jos și o calcă în picioare. Soția nu protestează; tace și ridică «Biblia» de jos, dar continuă să se roage pentru soțul încercat de diavol. După câteva zile, în subteranul minier unde lucra soțul necredincios, s-a întâmplat să fie o surpare, iar el a fost prins sub pământ, iar piciorul drept era sfărâmat. La spital, soția plângea și se ruga la patul soțului suferind. Acesta, la un moment dat, îi spuse soției: «Draga mea, te rog nu mai plânge, fiindcă azi mie Dumnezeu mi s-a descoperit; mi-a arătat că piciorul care a călcat «Biblia» și-a primit pedeapsa cuvenită, iar eu, de azi înainte, am să merg pe calea cea dreaptă a lui Dumnezeu»“.

***

P.S. Psalmul 35, vers. 9-12. “Doamne! La Tine este izvorul vieții, în lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mâna Ta celor ce Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți la inimă. Să nu vină peste mine picior de mândrie și mâna păcătoșilor să nu mă clatine. Acolo au căzut toți cei ce lucrează fărădelegea; izgoniți au fost și nu vor putea să stea”.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu