SCULPTORUL ȘI... DUMNEZEU

Distribuie pe:

* “Dumnezeu este aici, pe pământ, cea mai populară dintre ființe. În mijlocul câmpului, țăranul își ridică ochii spre cer și, printr-o mișcare simplă, ca și inima sa, le arată copiilor pe Dumnezeu. Sărmanul îl cheamă, muribundul îl strigă, cel rău se teme de el, cel binevoitor îl slăvește, regii i se închină, armatele îl pun în frunte. Victoria - lui îi aduce laudă. Înfrângerea în el caută ajutor. Nu este timp, nu este loc sau împrejurare unde Dumnezeu să nu fie chemat și unde să nu se arate”.

Henri Lacordaire (1802-1861), ilustru reprezentant al catolicismului, orator, scriitor și profesor de teologie francez, autor de citate: “Înainte de orice fiți buni; bunătatea îi dezarmează pe cei mai mulți oameni”.

***

* “Genialul sculptor român Brâncuși era cunoscut pentru credința sa, el frecventând Biserica Madona Dudu din Craiova, iar mai târziu Biserica Mavrogheni din București, unde, cu vocea lui de tenor, cânta la cor, cânta la strană și slujea ca ipodiacon”. Spunea uneori: “Biserica este împăcarea cerului cu pământul prin prezența lui Hristos; slava lui Dumnezeu rămâne printre noi prin prezența preotului”. (A rămas în istorie o zicere a marelui sculptor către consătenii săi, și… poate prin ei, către tot poporul: “Când am plecat la Paris v-am lăsat niște proști, iar acum când m-am întors, v-am găsit și mai proști”. Este de medidat și de dat niște răspunsuri...).

Constantin Brâncuși (1876-1957), cel mai mare sculptor român, înmormântat la Paris.

***

P.S. Ieremia, cap. 4, 19-23: “Inima mea! Inima mea! Mă doare inima până în adânc! Tulburatu-s-a inima mea în mine și nu pot tăcea că tu, suflete al meu, auzi glasul trâmbiței, auzi strigătul de război. Nenorocire peste nenorocire; tot pământul se pustiește și fără de veste mi s-au stricat corturile și într-o clipeală sălașurile mele. Și toate acestea sunt numai pentru că poporul meu e fără minte și nu Mă cinstește, sunt copii nepricepuți și n-au înțelegere; sunt pricepuți numai la rele, iar binele nu știu să-l facă. Mă uit peste țară și, iată, este ruinată și pustie”.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu