MUNCA LA DOMICILIU SAU ÎN REGIM DE TELEMUNCĂ

Contextul epidemiologic actual impune adaptarea la situație, pentru a se evita creșterea numărului de îmbolnăviri și depășirea de noi recorduri, nedorite. Vaccinați sau nu, toți trebuie să fim responsabili și să conștientizăm pericolul la care ne expunem, pe noi înșine, dar și pe celalți, prin nerespectarea măsurilor de preveție! Boala nu alege, chiar dacă unii se cred nemuritori, prin funcție sau potențial financiar!

În astfel de condiții, pare absurdă atitudinea unor angajatori, care obligă angajații să fie prezenți în firmă, deși aceștia și-ar putea desfășura activitatea și online sau parțial online. Dacă nu respectă prevederile legale, ar trebui măcar să ia decizii în spiritul umanității. Se pare însă că unora le lipsește cu desăvârșire, nefiind “compatibil” cu funcția de șef. Sau poate nu au fost niciodată umani și pandemia a reușit să scoată la iveală adevărata față. “HOMO HOMINI LUPUS EST” (“Omul e lup pentru om - Plaut, cuvinte reluate de Bacon, Hobbes și de alți gânditori moderni pentru a ilustra degenerarea relațiilor dintre oameni, atunci când acțiunile lor sunt dirijate de un egoism rapace).

“Potrivit prevederilor legale în vigoare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității permite, în condițiile art. 108 - 110 din Legea 23 nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră”, a precizat Damian Samoilă, purtător de cuvânt Instituția Prefectului - Județul Mureș. Domnia sa a adăugat și că, dacă angajatul dorește și consideră, se poate adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru a se stabili dacă și cum îi sunt încălcate drepturile.

B.L.

Lasă un comentariu