COSMANDINUL ȘI MEDICINA MAGICĂ

Distribuie pe:

Prima zi a lui Brumar este cunoscută la sate sub denumirea de Cosmandin sau Vrăcel. Considerată fastă practicilor magice de vindecare, ziua de astăzi este consacrată ritualurilor de medicină populară și preparării leacurilor băbești.

Aceeași sărbătoare deschide și luna lui Cuptor, a cărei primă zi stă tot sub semnul sfinților Cosma și Damian, a căror nume amalgamate se regăsesc în denumirea populară a zilei. Despre Sfinții Cosma și Damian, “doctori fără de arginți”, țăranii cred că pot tămădui toate bolile, iar ziua lor o păzesc cu mare grijă.

Calendarele populare abundă în astfel de zile “păzite”, ținute în special de femei, pentru asigurarea sănătății familiei. În imaginarul popular, boala - privită ca o pedeapsă cerească trimisă de Dumnezeu sau provocată de entități demoniace - poate fi alungată doar prin practicile medicinii magice: descântece, răvașe de leac, legarea și înnodarea simbolică a bolii, încuierea și descuierea ei, schimbarea numelui, păcălirea demonului bolii... “Dacă la o casă se îmbolnăvește cineva de friguri, pentru a scăpa de ele, să plece toți de-acasă, iar bolnavul, sau altul, dacă acesta nu știe carte, să scrie pe ușă: «Cutare nu șade în casa asta». Frigurile, căutându-l și găsind acestea scrise, se vor întoarce îndărăt, fără a mai veni”. (I.-Aurel Candrea - “Folclorul medical român comparat” ).

ALTE PRACTICI DE ALUNGARE A BOLILOR RELE

“Să aibă tot omul la casa lui câne ori pisică neagră, că nu se prea lipesc boalele.

Ca să te aperi de orice boală, poartă în deget un inel făcut dintr-o monedă căpătată de pomană.

Se crede că dacă sufere cineva de vreo boală, apoi este bine să se scoale înainte de răsăritul soarelui, să se îmbrace într-o cămeșă curată, să ieie o oală nouă pe care a plătit cât i s-a cerut pe ea și să meargă la moară, fără să vorbească ceva sau să fie văzut de cineva și să ieie stropii de pe roata morii, cu care să se spele pe întreg trupul - și apoi se vindecă.

Cine se aruncă în apă în ziua de Bobotează se vindecă de orice boală.

Poporul crede că dacă se dă unui copil greu bolnav un alt nume de cum are el din botez, acela se va însănătoșa.

Dacă vreun copil mic este ceva bolnav, se zice că e bine să fure de la o dugheană sineală și să-i facă cu ea cruce pe frunte, piept și se va însănătoșa.

Să nu mai coși cu ața pe care ai descusut-o, că se îmbolnăvește cel cui îi coși buleandra.

Dacă se încunjură satul cu o brazdă, cu plugul tras de doi boi gemeni, orice boală va fi în sat se va tăia.”

IULIA GORNEANU

(Sursa: “Credințe și superstiții românești. După Artur Gorovei și Gh. F. Ciaușanu”, Ediție de Irina Nicolau și Carmen Mihalache, Humanitas, 2012)

Foto: Martine Franck

Lasă un comentariu