NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ - SUSȚINERE A PRODUCȚIEI DE LEGUME ÎN SPAȚII PROTEJATE ȘI A CELEI DE PLANTE AROMATICE

Distribuie pe:

Recent, a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 651/ 2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021.

Prin actul normativ se aprobă unele modificări și completări la Programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021 și la Programul de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021. Modificările și completările au rezultat în urma solicitărilor formulate de către structurile asociative reprezentative din sector, având în vedere dificultățile cu care se confruntă piața legumelor.

În ceea ce privește Programul de legume în spații protejate - cei 14.271 de beneficiari care s-au înscris până în 20 iulie 2021, pentru plafonul de 150 milioane de lei nu vor absorbi toată suma și a rămas o diferență, iar pentru programul dedicat cultivatorilor de plante aromatice din cele 6 milioane de lei alocate s-au consumat doar 2,27 milioane de lei. Astfel, disponibilul de cca. 3,7 milioane de lei va fi dirijat către programul de legume în spații protejate, cuantumul de 2.000 euro/1.000 mp urmând a se majora la 2.210 euro, cu încadrarea în plafonul maxim de 20.000 euro/3 exerciții financiare.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis la cultura de legume în spații protejate vor fi de 153.730 mii de lei, reprezentând echivalentul a maximum 31.551 mii euro, ca urmare a suplimentării plafonului cu sumele neangajate în Programul de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis la plante aromatice vor fi în sumă de 2.270,5 mii lei, reprezentând echivalentul a maximum 465,968 mii euro.

În bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021 există alocări financiare pentru ambele programe.

Prin măsurile propuse de actul normativ recent aprobat în ședință de Guvern se asigură eficiența și eficacitatea utilizării fondurilor publice, a sustenabilității și predictibilității politicilor de susținere financiară a producătorilor din sectorul horticol, respectiv producția de legume în spații protejate, informează MADR..

“Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”

MADR anunță lansarea, în perioada 29 octombrie 2021 - 31 ianuarie 2022, a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanțare pentru submăsura 6.2 “Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și, în perioada 2 noiembrie 2021 - 01 februarie 2022, a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanțare pentru submăsura 6.4 “Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020.

Alocările disponibile sunt de 50 mil. euro pentru sM 6.2 “Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și de 100 mil. euro pentru sM 6.4 “Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”.

Sumele vor fi destinate sprijinirii înființării și dezvoltării de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, respectiv sprijinirii microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

Depunerea Cererilor de finanțare se va face on-line, iar solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului aferente acestor submăsuri.

Toți cei interesați să acceseze fonduri europene prin submăsurile menționate pot consulta paginile de internet ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, unde sunt postate detalii cu privire la depunerea proiectelor, a condițiilor de participare generală, precum și pragurile de calitate lunare, informează MADR.

L.O.

Lasă un comentariu