MINIMĂ PLEDOARIE PENTRU O ABORDARE STRUCTURATĂ A MATEMATICII ELEMENTARE...

Distribuie pe:

Sunt oare necesare și restricționări de cunoaștere matematică de tipul: “Aut Caesar, aut nihil” (lat. “Ori Cezar (împărat) ori nimic” = “Ori totul ori nimic”), în educația matematică școlară? În acest sens, în urmă cu 55 de ani, elev fiind în clasa a VI-a, am fost și eu confruntat cu o astfel de dilemă de cunoaștere - “Ori nota zece ori nota patru”, ca rezultat al unei singure încercări. Am fost astfel scos la răspuns, la ora de mate, și pus de către profesorul meu de mate, în fața dilemei: “Dacă știi proprietatea bisectoarei unui unghi, vei primi o notă de zece, dar dacă nu o vei ști vei primi o notă de patru”. Am răspuns: “Bisectoarea este semidreapta care împarte unghiul în două unghiuri congruente (sau «egale», pe vremea aceea)”. Răspunsul nu era cel așteptat de profesor și am primit astfel un “patru”... Rezultatul, peste timp, al supărării și nemulțumirii de atunci?

Un alt mod de abordare a comunicării și interacțiunii profesor de mate, cu elevii săi: pledez pentru încercări repetate și sistematice de abordarea structurată și comparată a explorării și înțelegerii misterelor matematicii școlare. Consider că proprietățile bisectoarelor unghiurilor unui triunghi și ale mediatoarelor laturilor unui triunghi se pretează bine unei astfel de abordări ințiale a frumuseților geometriei elementare. Caracterul accentuat eclectic al unor manuale de mate nu face decât să scadă motivația pentru înțelegerea structurată a matematicii școlare, la orice nivel, după paradoxala regulă de “A nu mai vedea pădurea din cauza copacilor”, de a nu mai discerne esențialul de neesențial în asimilarea informației matematice școlare.

Prof. DORIN CREMENE

Lasă un comentariu