HOȚII, CERCUL ȘI... POLITICIENII

Distribuie pe:

* “Oamenii politici pot scăpa uneori nepedepsiți pentru faptele lor reprobabile, deoarece mor; NAȚIUNEA și POPORUL nu pot scăpa, fiindcă ele trăiesc îndeajuns spre a-și ispăși păcatele, pentru faptul că au avut în fruntea lor oameni incapabili de a conduce, dar capabili de jecmănire pentru propria lor bunăstare”.

Funck-Brentano (1830-1905), filosof și sociolog francez

***

* “Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, iar al cărui centru este pretutindeni. Pentru Tine ne-ai creat, Doamne și inima noastră nu-și găsește pacea până când nu se odihnește în Tine. Doamne, dacă Tu te depărtezi de noi, dă-ne un alt «Tine», căci nu te vrem decât pe Tine”.

Fericitul Augustin (354-430) S-a născut pe teritoriul Algeriei de azi, fiind un episcop, filosof, teolog și doctor al Bisericii. În scrierile sale, utilizează argumente logice încercând să demonstreze veridicitatea religiei creștine. Este unul din Cei patru Părinți ai Bisericii Occidentale, alături de Ambrozie, Ieronim și Grigore cel Mare. Considerat a fi unul din cei mai importanți teologi și filosofi creștini, ale cărui opere au modificat substanțial gândirea europeană. Opera sa constituie o punte de legătură între filosofia antică și cea medievală.

***

* “Un om oarecare a plecat la serviciu și i-a lăsat pe cei doi copii ai săi acasă, sfătuindu-i să aibă grijă și să nu îngăduie cuiva să intre în casa lor. Venind hoții, i-au momit pe copii cu bomboane și vorbe dulci. Ușa casei le-a fost deschisă și hoții au furat ce au găsit după care au plecat”.

“Așa suntem și noi creștinii, care trebuie să avem mare grijă față de sufletul nostru. Diavolul ne poate amăgi cu tot felul de dulcegării. El se poate transforma în înger de lumină și să aibă limba foarte dulce, dar mincinoasă și vicleană”. El umblă răcnind ca un leu căutând pe cine să înghită (1Petru 5,8). Împotriva diavolului avem la îndemână trei arme: Trezvia - pentru a fi atenți să nu cădem în cursa lui; Rugăciunea - “Acest neam de diavoli nu poate ieși decât cu post și rugăciune” (Marcu 9, 29); Semnul crucii - “Doamne, armă asupra diavolului Crucea Ta ai dat nouă”. Se cuvine ca atare, să nu ne temem de diavol fiindcă: “Iată v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma” (Luca 10, 19).

P.S. “Vegheați, dar, că nu știți când va veni stăpânul casei; sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșilor sau dimineața. Ca nu cumva venind fără veste, să vă afle pe voi dormind. Iar ceea ce vă zic vouă, zic tuturor: Privegheați!” (Marcu cap. 13, vers. 35-37).

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu