POSTUL CRĂCIUNULUI - 15 NOIEMBRIE - 24 DECEMBRIE

Postul Crăciunului ține 40 de zile dinaintea Nașterii Domnului. Se lasă de sec în seara zilei de 14 noiembrie și se postește până în 24 decembrie. Este rânduit pentru a ne pregăti spre cuvioasa întâmpinare a Nașterii Domnului Iisus Hristos și închipuie noaptea în care trăia omenirea dinainte de Mântuitorul, când Patriarhii și Drepții Legii vechi așteptau venirea Lui, cu post și rugăciune. Ne aduce aminte îndeosebi de postul de 40 de zile a lui Moise în pustie, înainte de primirea Legii (Ieș.34,28). Se dezleagă de pește în ziua de 21 noiembrie (Intrarea în Biserică a Maicii Domnului). În Ajunul Crăciunului se ajunează, adică nu se mănâncă nimic până la ivirea luceafărului de seară, care închipuie steaua Magilor, după care mâncăm uscat: semințe, poame, turte sau covrigi.

“Postul este înfrânarea de la toate mâncărurile sau, în caz de boală, numai de la unele, de asemenea și de la băuturi și de la toate cele lumești și de la toate poftele cele rele, pentru ca să poată creștinul să își facă rugăciunea lui mai cu înlesnire și să îi fie milostiv Dumnezeu. Încă și pentru a ucide poftele trupului și a primi harul lui Dumnezeu” (Mărturisirea de credință). Postul întreg, adevărat și desăvârșit este nu numai cel trupesc, ci și sufletesc: postul de bucate, împreună cu cel de fapte, postul de mâncare și, totodată, de purtări. Sunt scutiți de ajunare copiii, lăuzele, bolnavii sau cei neputincioși, precum și cei aflați în situații speciale.

VASILE BOTA

Lasă un comentariu