Anunț finalizare proiect “Dezvoltarea firmei SC GEOCOM SRL prin diversificarea de produs si inovarea de proces”

- titlul proiectului: “Dezvoltarea firmei SC GEOCOM SRL prin diversificarea de produs si inovarea de proces”

- numele beneficiarului: GEOCOM SRL

- Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

- Numele Autorității de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA)

- Numele Organismului Intermediar: ADR Centru

- valoarea totală a proiectului: 309,607.13 lei

- finanțarea nerambursabilă: 205,979.76 lei

- data începerii și data finalizării: 27.11.2020 - 30/11/2021

- codul MySMIS: 131479

- Rezultatele proiectului:

  • Rezultatul nr. 1: un produs nou introdus ca urmare a inovării şi diversificării proceselor în cadrul firmei, cu ajutorul noului flux tehnologic prin achiziționarea echipamentelor
  • Rezultatul ne. 2: Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului.
  • Rezultatul nr. 3: Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea unei persoane aparţinând unei categorii defavorizate şi adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilităţi;

SC GEOCOM SRL

Date de contact beneficiar:

Municipiul Reghin, România, Str. Fagarasului nr. Bl. 3, Scara 5, Ap. 65, judetul Mures, cod postal 545300, România, 0744911822, geocom@ymail.com

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Lasă un comentariu