Diverse

IGNAT JANOS titular al proiectului "Construire spălătorie auto self service prin amplasare utilaje și branșamente la utilități", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire spălătorie auto self service prin amplasare utilaje și branșamente la utilități", propus a fi amplasat în com.Corunca, sat Corunca, nr.14/B, jud.Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, la adresa de e-mail : office@apmms.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.

Lasă un comentariu