Anunt incepere proiect: „Achizitie echipamente pentru fabricare cherestea“

Proiectul  “Achizitie echipamente pentru fabricare cherestea”, cod SMIS 131501, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către FOREST INFO EXPERT SRL și are o valoare totală de 1.405.645,41 lei, din care 942.918,40  lei  reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 15.05.2019 - 30.11.2021. Obiectivul General al proiectului este Cresterea competitivitatii SC FOREST INFO EXPERT SRL in domeniul productiei de cherestea verde si uscata.

Date de contact beneficiar:

 Ibanesti, România, nr. 439, , judetul Mures, cod postal 547329, tel. 0747120992 ,

email: forestinfoexpert@gmail.com

FOREST INFO EXPERT SRL

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

https://www.cuvantul-liber.ro/uploads/pdf/FOREST.pdf

Lasă un comentariu