JURNAL DE CAMPANIE AGRICOLĂ

De la doamna ing. Silvia Jude - șef serviciu la Direcția pentru Agricultură a Județului Mureș, am aflat că lunile de toamnă au fost favorabile lucrărilor agricole din sectorul vegetal. Astfel, s-a reușit efectuarea, în perioada optimă, a lucrărilor de înființare a exploatațiilor agricole. La capitolul semănat, a fost realizat programul județean: grâu de toamnă - 28.140 ha, dintr-un program de 27.980 ha; secară - 110 ha; triticale - 2.350 ha; orz de toamnă - 3.350 ha; orzoaică - 910 ha; rapiță de toamnă - 6.250 ha; legume în câmp - 180 ha; plante de nutreț - 2.150 ha; ovăz de toamnă - 750 ha.

Și la capitolul recoltat, județul Mureș s-a încadrat în program: porumbul boabe s-a recoltat de pe o suprafață de 65.726 ha, dintr-un total de 76.501 ha, cu o producție medie de 7.500 kg/ha. La celelalte culturi de toamnă s-a încheiat recoltatul de pe întreaga suprafață: floarea soarelui 8.855 ha, cu 3.300 kg/ha; soia 5.876 ha, cu 3.050 kg/ha; sfeclă de zahăr 1.983 ha cu 40.000 kg/ha.

Arăturile pentru semănăturile de toamnă s-au realizat pe suprafața de 44.190 ha, pentru culturile de primăvară s-a arat 59.670 ha.

Prețurile de achiziții la produsele agricole vegetale au înregistrat o creștere semnificativă, în comparație cu cele din vară: grâu- 0,90 - 1,20 lei/kg, floarea soarelui - 2 lei/kg, porumb boabe 0,85 -1,10 lei/kg.

TARIFE NOI LA DIRECȚIA AGRICOLĂ

Începând cu luna noiembrie 2021 sunt în vigoare noile tarife pe care fermierii trebuie să le plătească direcțiilor agricole pentru serviciile acordate, potrivit Ordinului 284/2021: pentru elaborarea proiectelor de investiții pentru accesarea fondurilor europene alocate prin PNDR 2014 - 2020, direcțiile agricole percep un tarif între 3 la sută și 6 la sută din valoarea proiectului, în funcție de complexitatea proiectului; pentru elaborarea actelor adiționale la contractatele de finanțare încheiate cu AFIR, taxa este de 200 lei/ documentație. Cursurile de calificare organizate de direcțiile pentru agricultură costă între 600 și 1.000 lei/ cursant, în funcție de numărul de ore, iar pentru eliberarea carnetului de tractorist trebuie plătiți 80 de lei.

NU MAI SUNT BANI PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE

Banii prin submăsura 6.2 , prin AFIR, pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale s-au terminat în cinci zile de la deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor. Cererile pentru ajutorul de 15.000 euro/ fermă, pentru micii fermieri prin submăsura 6.3, mai pot fi depuse până pe 26 noiembrie 2021. Din 2 noiembrie 2021 până pe 1 februarie 2022 este deschisă și submăsura 6.4 /investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, fiind disponibile 100 milioane de euro.

VASILE BOTA Foto: OANA BOTA

Lasă un comentariu