LEGENDARUL, ȘCOALA ȘI... CURAJUL

* “Ai curaj pentru marile supărări din viață și răbdare pentru cele mici; După ce ți-ai terminat cu bine treburile zilnice, dormi liniștit. Dumnezeu este treaz”.

Victor Hugo (1802-1885), poet, dramaturg, romancier francez, scriitor romantic, a fost “pair” al Franței din 1845, senator al Parisului și membru al Academiei Franceze. Printre operele sale cele mai cunoscute se numără “Mizerabilii” și “Notre-Dame de Paris”. Opera lui Hugo copleșește prin titanismul fabulos al imaginației și prin îndrăzneala novatoare a limbajului poetic, fiind considerată: Cel mai mare fenomen al literaturii franceze.

***

* “Fără o școală bună și responsabilă, să nu aștepte nimeni părinți buni, fii buni, cetățeni buni, și, prin urmare, nici un stat bine organizat. Degeaba faceți voi, guvernanților, legi pentru a pedepsi pe făcătorii de rele, căci aceștia tot vor călca legile; Creați școli bune, pentru ca viitorul tineret să aibă cele necesare pentru existență, pentru viitor, pentru a avea o independență și materială și morală. Dați-le acele științe care să lumineze tineretul, nu științe care să apere eroarea și minciuna!”

Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872), scriitor, lingvist, gânditor, om politic

***

* “Hercules era un personaj din istoria vechilor greci. Despre acest uriaș legendar se spune că a făcut douăsprezece fapte de vitejie. Într-una din zile plimbându-se, a ajuns la o răspântie de două drumuri. Într-o parte stătea o femeie în haine de desfătări și viață ușoară, iar în cealaltă parte stătea o femeie îmbrăcată simplu și decent cu o ramură de finic în mână. Pentru Hercules cel puternic era o situație delicată, dar până la urmă puterea înțelepciunii a hotărât să aleagă calea a doua, cea sufletească. El a înțeles că în fața lui stăteau virtutea și păcatul, iar el a apucat-o pe calea virtuții”.

“Istoria lui Hercules se repetă și în viața noastră. Cele două răspântii, virtutea și păcatul, stau clipă de clipă în viața noastră”. “Stați, dar, la drumuri și întrebați de cărările Domnului cele veșnice; vedeți care este calea cea bună, mergeți pe ea și veți afla odihna sufletelor voastre”. (Ieremia, cap. 6,vers. 16).

P.S. “În vistieriile înțelepciunii sunt pildele științei; celui păcătos îi este urâtă temerea de Dumnezeu. Poftești înțelepciune? Ține poruncile și Domnul îți va da-o ție. Că învățătura și înțelepciunea sunt în temerea de Dumnezeu și plăcute sunt Lui credința și blândețea. Nu fi neîncrezător în temerea de Domnul și să nu te apropii de El cu inima îndoită. Nu te fățărnici înaintea oamenilor și buzelor tale ia aminte. Nu te înălța, ca să nu cazi și să aduci necinste sufletului tău. Căci va descoperi Domnul cele ascunse ale tale și în mijlocul adunării te va înjosi. Pentru că nu te-ai apropiat cu inimă curată de frica Domnului, și inima ta este plină de vicleșug” (Înțelepciunea lui Isus Sirah, cap. 1, vers. 24-31).

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu