“ÎNCHINĂCIUNE... MAICII DOMNULUI”

21 Noiembrie 2021

* Aleasă virtute este credința în Dumnezeu și în adeverirea lucrurilor nevăzute, însă mulți semeni, ispitiți fiind de trufașul diavol, își pierd speranțele de mântuire și cad în prăpastia cea fără de ieșire a deznădăjduirii. Dintre aceștia, unii suferă boli ale minții, iar alții ajung chiar la moarte, în locul de osândă veșnică. Dar noi, ce te avem pe tine, “Prea Curată Maica Lui Dumnezeu Iisus Hristos, te rugăm, nu ne lăsa cuprinși de amărăciunea celor rele și cu smerenie te lăudăm, spunând: Prea Sfântă Marie, roagă-te pentru noi, păcătoșii!”

***

* “Dumnezeu stă împotriva celor răi, mânioși și aprinși de duhul răzbunării, iar Sf. Apostol Pavel ne îndeamnă să nu apună soarele peste mânia noastră. Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, ești pricina de împăcare pentru cei aflați în vrăjmășie și încărcați cu spinii urii și ai altor păcate. Făcându-te întotdeauna dar de iubire pentru cei ce s-au depărtat de tine și blâdețea Fiului tău, te rugăm, trimite darul și dragostea ta peste toți cei răi, mânioși și neiertători, și împreună cu Fiul tău, dă-le acestora puterea iertării și iubirii celei dumnezeiești”.

***

* “Cuvine-se să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, că ne înveți să avem o credință adevărată; că ne îndepărtezi de învățătura cea spurcată; că tai învățăturile cele greșite pline de răutate care odată se vor sfârși și-i rușinezi pe cei trufași și plini de ură; că rușinezi poftele mincinoase ale oamenilor; că prin tine, Dumnezeu este preamărit; că Fiul tău te-a făcut stăpâna întregii lumi; Pentru toate acestea: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, acum, la intrarea Ta în biserică”. (Paraclisul și acatistul Icoanei Maicii Domnului Îndrumătoarea).

P.S. “Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoșii și smeriții, și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; grăbește, că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine singură nădejde te-am câștigat. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că, de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi, pururea, de toate nevoile” (Teostirict Monahul).

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu