CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ DESPRE DIALOGUL MULTICULTURAL

Distribuie pe:

Institutul de Studii Multiculturale “Alpha”, în parteneriat cu Institutul de Cercetări socio-umane “Gheorghe Șincai” al Academiei Române și cu Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Romania și cu revista “Vatra”, organizează, în perioada 11-12 decembrie a.c., Conferința internațională Literatură, discurs și dialog multicultural, ediția a noua, conferință care se integrează, prin paleta largă de teme și subiecte abordate, în preocupările constante ale comunității academice târgumureșene de a favoriza desfășurarea unor manifestări științifice de amploare și prestigiu, care pun în dezbatere probleme de strictă actualitate ale epocii contemporane. Conferința beneficiază de prezența unor profesori reputați, cercetători, doctoranzi de la universități și institute de cercetare din România și din străinătate. Conferința se va desfășura online, pe mai multe secțiuni, în cadrul cărora vor fi susținute comunicări științifice din domenii precum literatură, lingvistică, comunicare, relații publice, științe politice și relații internaționale, jurnalism, psihologie, sociologie, istorie și studiul mentalităților, științele educației și științe sociale. Aceste comunicări, de o certă relevanță științifică și culturală, vor fi susținute de personalități ale vieții academice naționale și internaționale și vor sublinia relația dintre comunicare, discurs și multiculturalism, din perspectiva unei abordări interdisciplinare, constituindu-se într-un moment important de împlinire și bilanț al cercetării științifice de înalt nivel. Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că volumul conferinței va fi supus evaluării pentru a fi indexat în catalogul Web of Science, cea mai importantă bază de date științifice internațională. Prin amploarea dezbaterilor și prin anvergura personalităților participante, conferința internațională Literatură, discurs și dialog multicultural se va constitui, suntem convinși, într-un moment de referință al cercetării științifice din spațiul românesc.

Asociația pentru Cultură, Multimedia și Educație Democratică Alpha are, ca entități subordonate, Editura Arhipelag XXI, Revista Journal of Romanian Literary Studies, revistă indexată în mai multe baze de date internaționale, Revista de cultură Alpha și Institutul de Studii Multiculturale Alpha, prin care au fost organizate mai multe conferințe internaționale în ultimii ani, conferințe care s-au bucurat de un real succes, de prestigiu și notorietate.

Prof. univ. dr. IULIAN BOLDEA

Lasă un comentariu