ROMÂNII CARE MUNCESC ÎN STRĂINĂTATE, MAI BINE PROTEJAȚI!

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 1.183, din 14 decembrie 2021, a fost publicată Legea nr. 296/2021 privind aprobarea OUG nr. 33/2021 pentru modificarea și completarea Legii 56/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.

Actul normativ prevede noi reguli ce au rolul de a proteja raporturile de muncă ale românilor din străinătate, astfel încât agenților și furnizorilor de servicii de plasare a forței de muncă le revin obligații în plus față de lucrătorii români pe care îi trimit în străinătate la muncă.

SUPORTAREA COSTURILOR DE REPATRIERE

Printre obligațiile nou introduse pentru agenții și furnizorii de servicii, se numără și asigurarea că, anterior deplasării lucrătorilor, aceștia dețin toate documentele necesare accesului și exercitării dreptului la muncă în statul de primire și asigurarea că lucrătorii plasați beneficiază de timp suficient pentru studierea ofertelor ferme de muncă, înainte să le semneze. Durata minimă alocată este de cinci zile pentru lucrătorii aflați la prima mediere și de două zile pentru cei care au mai beneficiat de pe urma acestor servicii.

În plus, dacă lucrătorii români au fost plasați în străinătate fără să fi fost îndeplinite condițiile necesare (existența unui contract de muncă sau a altui document similar, asigurare medicală și altele), agenții și furnizorii de plasare vor suporta costurile repatrierii cetățenilor români (doar dacă aceste costuri nu sunt suportate de către angajator).

ACHITAREA CHELTUIELILOR DE PLASARE

Noua lege prevede obligații și pentru lucrătorii cetățeni români care, după semnarea contractului de mediere, nu își respectă obligațiile ce decurg din acesta.

Astfel, lucrătorii sunt obligați să achite o sumă reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate de către agentul sau de către furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă, în baza documentelor justificative, fără ca această sumă să depășească 200 euro pe lucrător, cu excepția cazului în care au fost agreate contractual și plătite alte sume.

AMENZI

Efectuarea de către agenții sau de către furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă în străinătate a activității de mediere în vederea angajării cetățenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) și (2), se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei.

În cazul în care medierea între compania din străinătate și lucrătorul român are altă finalitate decât stabilirea unui raport de muncă, amenda va fi între 25.000 lei și 40.000 lei.

Statul de primire poate fi orice stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, precum și oricare alt stat, membru al Organizației Internaționale a Muncii.

Legea 296/2021 a intrat în vigoare la data de 17 decembrie 2021. (L.P.)

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu