ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ ATENȚIONEAZĂ ADMINISTRAȚIILE PUBLICE LOCALE PRIVIND GESTIONAREA REGIMULUI DEȘEURILOR

Distribuie pe:

În ultima perioadă s-a constatat prezența în cursurile de apă, în jurul lacurilor de acumulare și în zonele de protecție a acestora, a deșeurilor menajere, vegetale, agricole, forestiere și chiar industriale. Au apărut cantități masive de ambalaje de hârtie, PET (polietilen tereftalat), aluminiu, deșeuri agricole și forestiere, mase plastice și chiar obiecte de uz casnic care din comoditate sau inconștiență ajung de cele mai multe ori în cursurile de apă sau pe malul lor și în lacurile naturale sau artificiale. Aceasta este o poluare mai puțin sesizabilă, dar de regulă acolo unde se aruncă aceste ambalaje se găsesc și deșeuri menajere care dau un aspect dezolant zonei și prin fermentare emană mirosuri insuportabile.

Prin intermediul apelor de suprafață, mai ales la debite mărite, se transportă cantități importante de reziduuri rezultate din activitatea așezărilor și aglomerărilor umane. Fenomenul s-a acutizat, în special în zonele rurale, unde modul de implementare a regimului deșeurilor este greoi. Intervenim constant, prin acțiuni de conștientizare și de verificare și chiar de voluntariat, pentru reducerea implicațiilor zonale și bazinale, pe care depozitarea necontrolată a deșeurilor le poate genera.

Trebuie să amintim că responsabilitatea pentru păstrarea curățeniei și igienizarea cursurilor de apă și a malurilor acestora, revine administrațiilor publice locale care au sarcini și atribuții în acest sens, și care sunt cuprinse în Ordonanța Guvernului României nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin Legea nr. 515 din 12 iulie 2002.

Prin realizarea obiectivelor propuse, prin respectarea celor prevăzute în normativele juridice și acționând în concordanță cu valorile sociale și morale vom contribui la asigurarea apei pentru toate folosințele și vom diminua efectul negativ al acestora.

Ing. ADINA-SIMINA NEMET, director

Lasă un comentariu