OMENIREA LA INTERFERENȚA PREVIZIUNILOR ȘI CONSPIRAȚIILOR

Trăind sub acest sceptru apocaliptic și al conspiraționismului previzionar, o să vă prezint, stimați cititori, unele aspecte ale istoriei umanității cu privire la ceea ce urma să se întâmple în viitorul acesteia în corespondență și consonanță cu unele previziuni în afara scrierilor biblice, mult mai cunoscute decât documentele la care mă voi referi, mai puțin cunoscute de publicul larg. Este vorba de cea mai veche profeție (,,Despre Al Treilea Război Mondial”), care îi aparține unuia dintre fondatorii Ordinului Cavalerilor Templieri, fost stareț al mănăstirii din Vézelay - Franța, Ioan de Vézelay, (1042-119). Acest călugăr a fost și un cruciat, de unde și numele de Ioan de la Ierusalim. El și-a redactat viziunea lui în anul 1099, cu mult înainte de autorul articolelor din “Noul Testament al Stanei”, care cuprindea ideologia Iluminaților bavarezi, a lui Adam Weishaupt. Document secret, cunoscut de publicul restrâns în anul 1875, când descoperit fiind, a circulat sub denumirea de “Protocoalele Înțelepților Sionului”. Asemănările dintre primul document și acesta sunt atât de izbitoare încât este greu să credem că aceste articole ale lui Weishaupt nu sunt influențate de profețiile acelui stareț și cruciat amintit. Este adevărat că sunt și unele așa-zise secrete ale Iluminaților (influențați fiind de gruparea antică “Frăția șarpelui” din Mesopotamia, în decursul istorie jucând un mare rol, sub diferite forme și structuri, ca grupuri de presiune și influență sau chiar de dictat în politica mondială), care nu se regăsesc în profețiile autorului amintit, cum ar fi rolul și supremația opiniei publice în stimularea urii și a învrăjbirii între oameni sau a modului cum sunt aleși conducătorii statelor. Evident, nu pe baza meritelor acestora, și nici în mod democratic, ci pe alte principii, cum ar fi loialitatea față de cei care îi pun și susțin, cum se întâmplă în prezent la noi. Dacă Ioan de Vézelay, în primul mileniu și secol nu pomenește nimic despre cine și de către cine vor fi conduse armatele națiunilor, Weishaupt spune cu claritate că întreaga armată va fi în mâinile Iluminaților (vezi NATO-n.n. și posibila armată unificată acestor state membre), crescând rolul președinților de stat, supuși acestor organisme internaționale și suprastatale. Astfel, națiunile își vor pierde suveranitatea, cedând acelor guvernanți din afara statelor naționale (să ne întrebăm în ce scop a fost creată UE și cine face parte din acest organism suprastatal cu mai multe viteze?!). Ceea ce s-a și întâmplat sau fiind în curs de împlinire. Iată ce spune un articol din lucrarea lui Weishaupt: “Dominația mondială va fi obținută pe căi ocolite, prin subminarea oricărei libertăți - jurisprudenței, a alegerilor, a presei, a persoanei și mai ales a educației și a formării poporului - și prin păstrarea secretului cu privire l acțiunile pe care le întreprindeau. Prin subminarea puterii de stat guvernele vor fi hărțuite până când vor fi gata să renunțe la întreaga putere doar ca să aibă liniște” (o asemenea liniște și-a dorit-o actualul președinte prin noua alianță politică, pe fondul unui compromis, având ca scop meschin securizarea înaltei sale demnități pe care o deține vremelnic în fruntea Statului Român, acceptând la guvernare atât de blamata ,,ciumă roșie”, reprezentată de ,,PSD!”, în alianță cu celelalte structuri politice și în conivență cu voința Cotroceniului).

Plecând de la aceste coincidențe autohtone, am considerat că va prezenta interes cele relatate în acest articol, atrăgând atenția (dacă mai era necesar) că nimic nu este întâmplător în această lume și că totul se petrece după un anumit scenariu (nu neapărat și nici exclusiv de natură divină), ca atare ceea ce pare a fi o simplă coincidență în jocurile istoriei este bine instrumentat - regizat de unele forțe oculte ce stau sub presiunea acestui imperiu conspiraționist. Foarte important este să observăm modul cum concep acești artizani ai dezastrului mondial educația, cu implicațiile induse în viitorul omenirii, parte din obiectivele urmărite fiind împlinite deja prin creșterea numărului analfabeților funcționali și a analfabetismului în general, creîndu-se acea masă critic ușor de manipulat. Citez în acest sens din documentul secret amintit: “Prin învățământul intuitiv (aș spune, cel digitalizat - online, în prezent, la care a contribuit și situația pandemică din întreaga lume - .n.n.) oamenii vor fi dezobișnuiți să gândească (primind ceea ce li se oferă prin intemediul acestor tehnologii, în scop manipulativ!), iar forțele spirituale existente vor fi dirijate spre o prefăcătorie a vorbelor goale” (fără comentarii).

Conf. univ. dr. IOAN JUDE, sociolog

Lasă un comentariu