2022 - ANUL COMEMORATIV AL SFINȚILOR ISIHAȘTI SIMEON NOUL TEOLOG, GRIGORIE PALAMA ȘI PAISIE DE LA NEAMȚ

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe române a proclamat anul 2022 drept

“ANUL COMEMORATIV AL SFINȚILOR ISIHAȘTI SIMEON NOUL TEOLOG, GRIGORIE PALAMA ȘI PAISIE DE LA NEAMȚ”

Acest lucru a fost hotărât datorită împlinirii a 1.000 de ani de la trecerea în veșnicie a Sf. Simeon Noul Teolog, a 300 de ani de la nașterea Sf. Paisie de la Neamț iar în ce privește personalitatea Sf. Grigorie Palama, statura sa de isihast desăvârșit îl include în această triadă isihastă fără doar și poate.

În contextul în care acest an 2022 a fost declarat și anul omagial al rugăciunii, pentru cei trei îndemnul Sf. Apostol Pavel: “Rugați-vă neîncetat” (1 Tes. 5,17), cât și practica Sf. Părinți cu rugăciunea inimii, a devenit calea cea mai bună pentru luminarea sufletului și sfințirea vieții lor.

Rostirea neîncetată a rugăciunii, alipită de smerenie , pocăință, duce pe mulți creștini la urcuș duhovnicesc, iar pentru cei mai bogați duhovnicește la vederea luminii dumnezeiești, necreate.

Într-o astfel de stare de rugăciune continuă a apărut în sânul Bisericii, ISIHASMUL, dorul de liniște și trezvie, o stare de pace și bucurie duhovnicească continuă. Isihasmul devine astfel un opus al lumii mereu agitate. Iar cei trei sfinți amintiți au reprezentat trei modele spirituale de revigorare a vieții bisericești din timpul lor.

Așadar, având ca exemple de rugăciune puternică pe cei trei sfinți amintiți, ei trebuie să devină exemple de urmat și pentru noi cei de azi, ca astfel timpul pe care îl trăim să fie un timp binecuvântat de Dumnezeu, un izvor de sfințire în întreaga noastră Biserică dar și în familiile noastre , și o arvună pentru fiecare dar și pentru toți laolaltă a Veșniciei. Amin!

Pr. BOGDAN STELIAN RACOTI Parohia Ortodoxă Română “Sf. Ștefan”, Cristești, Mureș

Lasă un comentariu