STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022

Anul școlar 2021 - 2022 a început în 1 septembrie 2021 și este structurat pe două semestre (34 de săptămâni). Pe parcursul acestuia rămân în vigoare măsuri de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin Ordinul comun (Ministerul Educației - nr. 5.338/01.10.2021 și Ministerul Sănătății - nr. 1.082/01.10.2021), cu modificările și completările ulterioare.

Primul semestru al anului școlar 2021 - 2022 se încheie în 14 ianuarie 2022, iar cel de-al doilea începe în 17 ianuarie și se încheie în 10 iunie. Are 20 săptămâni de cursuri.

Elevii se vor bucura de vacanța de primăvară din 15 aprilie până în 1 mai. Vacanța de primăvară din acest an va include și perioada de Paște, dar și Ziua Muncii, respectiv 1 mai. Paștele ortodox se va celebra anul acesta în 24 aprilie, iar cel catolic în 17 aprilie.

Vacanța de vară este programată din 11 iunie și va dura până în septembrie, când vor începe cursurile anului școlar 2022 - 2023.

Pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Pe lângă vacanțe, elevii vor avea și alte zile libere: 24 ianuarie (luni - weekend prelungit 22-24 ianuarie, 1 iunie (miercuri).

În situația suspendării cursurilor, conform Regula-mentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.

Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

În stabilirea structurii anului școlar s-a ținut cont de propunerile Consiliului Național al Elevilor, precizează Ministerul Educației.

În județul Mureș sunt 16.529 de preșcolari și 66.399 de elevi (în ciclul primar, gimnazial și liceal), aflăm de la prof. Irimie-Matei Camelia, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație și purtător de cuvânt la Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

LETIȚIA BOTA

Lasă un comentariu