AERUL, MOARTEA ȘI... MINCINOSUL

* “Să nu iei aminte la zvon deșert; să nu te unești cu cel nedrept, ca să fii martor mincinos! Să nu te iei după cei mulți, ca să faci rău; și la judecată să nu urmezi celor mai mulți, ca să te abați de la dreptate; Nici săracului să nu-i fii părtinitor la judecată! De vei întâlni boul dușmanului tău sau asinul lui rătăcit, să-l întorci și să i-l duci! De vei vedea asinul vrăjmașului tău căzut sub povară, să nu-l treci cu vederea, ci să-l ridici împreună cu el. Să nu judeci strâmb pricina săracului tău! De orice cuvânt mincinos să te ferești; să nu ucizi pe cel nevinovat și drept, căci Eu nu voi ierta pe cel nelegiuit. Daruri să nu primești, căci darurile orbesc ochii celor ce văd și strâmbă pricinile cele drepte. Pe străin să nu-l obijduiești, nici să-l strâmtorezi, căci voi știți cum e sufletul pribeagului, că și voi ați fost pribegi în țara Egiptului” (Cartea II-a lui Moise “Ieșire”- 23, 1-9).

Moise - (în ebraică MOSHE, citit MOȘE), este socotit de tradiția iudaică, iar pe urmele ei și de cea creștină, un profet și etnarh, conducătorul triburilor israelite ieșind din Egipt, în jurul anului 1250 î.Hr. El este cunoscut la evrei ca Moșe Rabenu (“MOISE ÎNVĂȚĂTORUL NOSTRU”) și este după tradiția lor religioasă, cel care a primit LEGEA DIVINĂ (TORA) pe Muntele Sinai și fondatorul religiei evreilor-iudaismul. De acea, această religie e uneori numită și MOZAISM, după Moise.

***

* “Nu mor decât cei ce se nasc și întrebarea se pune cum e mai bine, să te naști, dar să mori, sau să nu te naști deloc, dar nici să nu mori. Eu zic că e mai bine să te naști; iar în ceea ce privește decizia când urmează să mori, noi cunoaștem puțin din măsurile Domnului”.

Marin Preda (1922-1980), este unul din cei mai importanți romancieri români din perioada postbelică. A fost un intelectual lucid, conștient de urmările nefaste ale ideologiei comuniste asupra literaturii. A dat literaturii române capodopere precum: “Moromeții”, “Cel mai iubit dintre pământeni”, “Viața ca o pradă”, “Delirul”.

***

* “Un om oarecare mergea spre o localitate unde nu a mai fost niciodată, cu anumite treburi de gospodar. La un moment-dat, în fața lui a apărut o apă. Dar, cum s-o treacă? Nu avea nici un mijloc. Atunci, s-a apropiat de el un om care i-a dat omului soluția trecerii apei: «Cu ajutorul aerului, vei putea trece apa». Omul, nedumerit, a crezut că este nebun; cum să treacă cu aerul? Celălalt om, a luat un sac de plastic, l-a umplut cu aer, l-a legat bine la capăt și i-a spus: Cu acest sac poți să treci apa, ceea ce s-a și întâmplat. Un lucru incredibil, deodată a devenit credibil, prin bunătatea și bună-cunoștința aproapelui”.

“Tot astfel este și cu Dumnezeu, dragii mei! Dumnezeu este duh și adevăr; ca aerul este peste tot; Nu se poate vedea, dar Îl simțim peste tot; în toate creațiile; Dumnezeu este peste tot, precum aerul în jurul nostru. Trebuie doar să ne deschidem bine ochii și o să-L vedem; să ne deschidem ușa inimii și El cu siguranță va intra; trebuie doar să-L căutăm și o să-L găsim cu siguranță” (n.a.).

P.S. “Fraților! Bucurați-vă, desăvârșiți-vă, mângâiați-vă, fiți uniți în cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Îmbrățișați-vă unii pe alții cu sărutare sfântă. Sfinții toți vă îmbrățișează. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!” (II Corinteni cap. 13, vers. 11-13).

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu