“BĂRBATUL ȘI FEMEIA ÎN BISERICĂ” - O MĂRTURISIRE DE CREDINȚĂ ORTODOXĂ, AUTOR ING. EMIL DANCIU - CÂNTĂREȚ BISERICESC ÎN PAROHIA ORTODOXĂ GIULUȘ

Ing. Emil Danciu a deținut, până să se pensioneze, o funcție importantă într-un serviciu de proiectare la o unitate economică din Târgu-Mureș. S-a stabilit în satul Giuluș, comuna Ogra, iar după ce a absolvit cursul de cântăreți bisericești a devenit diacul Bisericii Ortodoxe din Giuluș. Crescut într-o familie de baptiști, la maturitate și-a format o solidă cultură religioasă prin lecturi din cărțile sfinților părinți, Scripturii, Filocaliei, Patericului, dar și cărți laice. Mărturisesc că rar mi-a fost dat să văd atâta trăire ortodoxă la un mirean. La vârsta de 73 de ani, ing. Emil Danciu lasă nepoților Andrei, Ștefana și Vlad, o mărturisire de credință care poate fi de folos și altor tineri, dar și celor mai în vârstă. Cartea structurată pe 27 de capitole, cu o bibliografie vastă, cuprinde o culegere de gânduri cristalizate în timp, adunate împreună cu unele texte care i s-au părut de folos generațiilor actuale, tot mai puternic ancorate într-o societate secularizată, unde locul divinității este luat de bani, putere și orgolii.

Tema lucrării este despre locul femeilor în Biserica Ortodoxă, nicidecum nu prezintă o pledoarie pentru minimalizarea rolului femeii în viața bisericească, dimpotrivă, aduce argumente scripturistice și din tradiția bisericii privind întâietatea bărbatului în Biserica Ortodoxă. Prezintă și învățături despre viața de familie, despre educația tinerilor și relațiilor dintre soț și soție.

Într-o lume în care neomarxiștii din Statele Unite, Europa Occidentală, vin și contestă valorile și tradițiile familiei creștine, cartea fratelui întru Credință, Emil Danciu, este un îndreptar de bune practici pentru creștinul ortodox, și nu numai. Merită să citiți această carte și să o aveți în bibliotecă. Din câte am înțeles, se poate procura direct de la autor, ing. Emil Danciu, satul Giuluș, comuna Ogra.

VASILE BOTA

Lasă un comentariu