LA CASA IANCULUI

La împlinirea celor 172 de ani de la răsărirea în constelația genialității, luceafărul poeziei și “omul deplin al culturii românești”, cum l-a numit Constantin Noica, a fost omagiat în cadrul simpozionului “Mihai Eminescu în cântecul etern al luminilor”, organizat miercuri 12 ianuarie 2022 de către Societatea Cultural-Patriotică “Avram Iancu” - Filiala Târgu-Mureș.

Esența comunicării susținute de către domnul prof. dr. Valentin Marica a constituit-o ideea eternității poetului, prin plasarea acestuia în “lunga vreme” din versul poeziei “Dormi”, vers generic pentru biografia eminesciană: “... Pulsează lunga vreme”.

Comunicarea a debutat cu salutul înflăcărat al lui Eminescu: “Trăiască nația!”, adresat colegilor săi de la “Junimea” și răspunsul acestora “Sus cu dânsa!”.

Calea ascensiunii lui Eminescu în “cântecul etern al lumilor” a constituit-o permanenta căutare a sensului existenței prin toate întrebările răscolitoare, prin munca neobosită și prin jertfa sa culturală. Ideea jertfei eminesciene a constituit subiectul multor lucrări de cercetare a vieții și operei lui Eminescu. Percepând profunzimea jertfei eminesciene, într-un discurs omagial, Tudor Arghezi afirma: “Din tumultul dramatic al vieții lui s-a ales un crucificat.” Jertfa eminesciană a fost asemănată unei crucificări și de către profesoară Ioana Em. Petrescu. Acestui sacrificiu suprem pe altarul culturii, Eminescu i-a dat sensul de cale spre mântuire a lumii, pentru el acesta a reprezentat însă și pragul trecerii în “lunga vreme”.

Un alt aspect adus în atenția publicului de către domnul prof. dr. Valentin Marica l-a constituit data nașterii lui Mihai Eminescu. Conform unor eminescologi, data nașterii lui Mihai Eminescu este 20 decembrie 1849. Argumente pentru susținerea acestei date a nașterii poetului sunt: o însemnare a lui Gheorghe Eminovici pe un vechi Ceaslov, dar și scrierile lui Teodor V. Ștefanelli, cărui Eminescu însuși i-a mărturisit că data nașterii sale este 20 decembrie 1849.

Ziua de naștere a lui Eminescu a fost sărbătorită la 20 decembrie 2021, la Alba Iulia printr-un eveniment de amploare, în cadrul căruia a fost instituit “Ordinul Mihai Eminescu - voievodul culturii și al limbii române, mucenic și martir al românismului.” În cadrul aceluiași eveniment a fost inaugurat Centrul Internațional de Cercetare și Documentare Mihai Eminescu, cu activitate similară Centrului Academic de Cercetare și Documentare Mihai Eminescu din Chișinău, unde ,eminescologul academician Mihai Cimpoi a cuprins într-o lucrare monumentală 32 de interviuri cu eminescologi din întreaga lume.

Un alt obiectiv al comunicării susținute de către domnul prof. dr. Valentin Marica, l-a constituit cunoașterea deplină a lui Eminescu, de către cititori, fapt care se poate realiza doar prin lectura integrală a operei eminesciene, dar mai ales prin “noua lectură”, pentru a-l avea în noi, în conduita noastră pe el - “Marele dascăl”.

Prin lectura integrală și “noua lectură” a operei eminesciene îl vom întâlni pe Eminescu - omul, poetul, gazetarul, criticul literar, analistul politic și economic, filozoful, teologul și cronicarul dramatic.

Pentru a-l înfățișa pe deplin pe Eminescu - poetul, domnul prof. dr. Valentin Marica a făcut trimitere la acele versuri din manuscrise în care-l întâlnim pe Eminescu în alte profunzimi ale sale.

Publicistica eminesciană, plină de forța de acțiune, reprezint[ un ghid imens pentru apărarea frumuseții, caracterului și valorilor omului, vieții și lumii. Menirea publicisticii eminesciene este de a elibera omul de prejudecăți și a-l ilumina cu marile valori: adevărul, cinstea și spiritul civic.

Esența sacră a opere eminesciene, acest “cântec etern al lumilor” este menționată în testamentele marilor eminescologi: Petru Creția, Mihai Cimpoi și Dumitru Irimia.

În multe lucrări de exegeză, Eminescu este numit “fiu al luminii”. El este “fiul luminii” din poezia “La steaua”, lumină pe care o vedem și acum la 172 de la coborârea pe o rază a luceafărului.

În încheiere, domnul prof. dr. Valentin Marica a citit o poezie - creație proprie dedicată lui Mihai Eminescu, iar ec. Silviu Rațiu, din dorința de a-l înfățișa pe Eminescu - poetul a lecturat din volumul “Eminescu - Versuri din manuscrise” poeziile: “Parcă năsut sunt în aproape de valuri...” și “Vreme trece, vreme vine”, precum și poezia “Diana” din volumul antum “Poesii”, dar și două poeme (creație proprie) dedicate marelui poet.

Ec. SILVIU RAȚIU

Lasă un comentariu