ȘI ÎN ȘCOLI DIN JUDEȚUL MUREȘ, PROIECTUL ,,ACCES SPRE SUCCES”

Distribuie pe:

Fundația Europeană pentru Consultanță, Implementare și Dezvoltare (FECID), în calitate de beneficiar, a anunțat, zilele trecute, lansarea proiectului ,,Acces spre succes”, cod PN2058, care își propune să aducă o contribuție activă la creșterea gradului de coeziune economică și socială la nivel local și național prin îmbunătățirea competențelor formale și non-formale ale copiilor din ciclul gimnazial, creșterea gradului de promovabilitate a acestora în licee și prin dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și competențelor necesare profesionale pentru locuri de muncă cu un grad de calificare mai ridicat.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.448.247 de euro, oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului vizează creșterea participării școlare cu cel puțin 10% a unui număr de 400 de copii din grupul țintă primar și creșterea ratei de tranziție în învățământul școlar superior (clasa a-IX-a) cu 1,5% pe perioada implementării proiectului.

Prin proiectul “Acces spre succces”, 980 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, în situații de risc de abandon școlar, din 12 școli din județele Sibiu și Mureș, în majoritate din mediul rural, vor beneficia de activități educaționale, non-formale și de integrare socială în vederea prevenirii abandonului școlar și/sau părăsirii timpurii a școlii. Un parcurs școlar cât mai complet și dezvoltarea unor abilități psiho-emoționale sănătoase și creșterea încrederii în sine, le vor asigura acestor copii, în viitor, premisele pentru a contribui la dezvoltarea unei societăți mai incluzive și coezive.

Măsurile adresate direct grupului primar de beneficiari sunt corelate cu măsuri auxiliare adresate colegiilor acestora de școală, cadrelor didactice și psihologilor, dar și grupelor de părinți.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 de luni, între 1 septembrie 2021 și 28 februarie 2024 în localitățile Agnita, Alma, Axente Sever, Marpod, Cârțișoara, Cristian, Rășinari (jud. Sibiu) și Albești, Saschiz, Târnăveni, Sâncraiu de Mureș (jud. Mureș), am aflat de la prof. Irimie-Matei Camelia, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație și purtător de cuvânt la Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

Conferința online de lansare a proiectului “Acces spre succes” este programată în perioada 19 - 20 ianuarie, pe platforma Zoom. Vor fi oferite informații complete privind programul de măsuri educaționale formale și non-formale și de consiliere individuală care vor fi întreprinse în cadrul proiectului, preciza Daniela Preda - Manager proiect, Fundația Europeană pentru Consultanță, Implementare și Dezvoltare (FECID).

B.L.

Lasă un comentariu