Diverse

SC TRACOS SRL titular al proiectului ”Exploatare si valorificare produse minerale (nisip ai pietris)’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș, fără evaluarea impactului asupra mediului prin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Exploatare si valorificare produse minerale (nisip si pietris)’’, propus a fi amplasat în jud. Mures, comuna Pănet, sat. Sântioana de Mures, CF nr.103 Panet. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet : http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare, la adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mures

Lasă un comentariu