OMENIREA LA INTERFERENȚA PREVIZIUNILOR ȘI CONSPIRAȚIILOR (II)

Distribuie pe:

Dar să vedem ce previziuni a avut acum mai bine de 900 de ani acel apărător al Ierusalimului creștin, Ioan de Ierusalim, cu o exactitate uimitoare, asupra istoriei lumii până în anul 3000, mult mai explicit decât Nostradamus sau alți previzionari. Astfel că ceea ce a descris acest așa-zis profet milenist, până în anul 2000, s-a împlinit deja sau este în curs de împlinire. Iată ce spunea acesta în urma cu 922 de ani (1099): ,,Văd și știu. Ochii mei citesc în adâncurile cerului întâmplările viitoare și eu trec dintr-un singur pas pragul Timpului. O mână mă conduce spre ceea ce voi nici nu vedeți și nici nu știți". Voi reproduce viziunea milenistă cu privire la ceea ce a urmat să se întâmple în acest răstimp de 1.000 de ani (aproximativ până în anul 2000) a acestui profet mai puțin cunoscut publicului larg, cu mențiunea că acele comentarii - unele dintre ele de prisos prin realitatea istorică și prezentă - dintre paranteze fac referință în mare parte la ceea ce s-a întâmplat întru totul cu cele profețite de acest cavaler templier. Iată conținutul:

1. Peste o mie de ani, Ierusalimul nu va mai fi orașul lui Cristos. Creștinii veniți în pelerinaj de departe nu vor mai putea intra după voia lor acolo unde ei aveau dreptul să intre, în locurile care sunt leagănul credinței lor. Creștinii nu vor mai îndrăzni să se apropie de Sfântul Mormânt și de relicvele credinței lor, care vor fi în întregime sub paza și supravegherea evreilor, care își vor ridica din nou aici templele lor și țara lor. Evreii vor umple lumea și o vor domina de la un capăt la celălalt capăt al ei și oamenii își vor pierde credința în Iisus pe tot Pământul. Continente și lumi la care Herodot nici nu visa măcar vor fi descoperite de oameni dincolo de marile păduri, de care vorbește Tacit și dincolo de oceanul nesfârșit de apa care începe imediat după Coloanele lui Hercule (este vorba despre descoperirea Americii, care pe vremea lui Vezelay nu era descoperită și se afla dincolo de Gibraltar numit în antichitate Coloanele lui Hercule - n.n.).

2. Peste o mie de ani de aici încolo, toate micile țări din Europa și câteva țări mari și puternice se vor uni într-un singur imperiu (Uniunea European[ - n.n.). Apoi războaie fără număr vor începe cu popoarele Răsăritului (Federația Rusă cu unele state din U.E. sau care vor să adere, cum este Ucraina și Republica Moldova, care ,,amenință" Federația Rusă - n.n.).

3. Peste o mie de ani, oamenii vor scotoci fundul mărilor cu corăbii care merg pe sub ape și vor zbura cu navele în cer printre stele. Ei vor ține în pumnii lor puterea soarelui și se vor crede dumnezei și vor înălța spre cer mii de clădiri cât Turnul lui Babel pe toată fața Pământului. Fiecare oraș va deveni o Sodoma. Obiceiuri spurcate vor deveni firești. Oamenii vor fi mulți ca nisipurile, vor popula pustiurile și mările și vor fi puternici ca niște dumnezei și se vor crede chiar dumnezei. Omul va deveni așa de însetat de putere că setea lui de putere nu va mai putea fi potolită. Dar la capătul acestui drum îl va pândi prăbușirea în abis.

4. Peste o mie de ani, foametea va domni pe cea mai mare întinderea Pămantului, va arde măruntaiele oamenilor și oamenii vor dori cu ardoare să schimbe lumea. Atunci vor apărea negustorii de iluzii, dar iluziile pe care ei le vor vinde oamenilor vor otrăvi sufletele, vor pângări trupurile și vor întuneca mințile. Atunci se vor porni răzmerițe și războaie cumplite, vor fi comise omoruri și nelegiuiri și viclenii așa de mari că lumea întreagă va deveni un iad și fiecare zi va fi precum o apocalipsă. Oamenii vor cădea în păcate trupești înfiorătoare, bărbații și femeile se vor destrăbăla la vedere (vezi revendicările adepților grupurilor LGBT privind legiferarea drepturilor conform principiului corectitudinii politice n.n.). Femeia va fi cutezătoare și semeață în destrăbălarea ei. Popoarele se vor topi într-o unire fără rost, vor forma o adunătură în care fiecare se va simți singur, legea va fi uitată, tradiția pierdută, credința abandonată (ceea ce se dorește cu ardoare de adepții globalismului prin acest proces, opus mișcării suveraniștilor naționaliști - n.n.). Voi continua cu celelalte articole regăsite în documentul lui Ioan de Vézelay cu privire la ceea ce prevedea acesta că se va întâmpla în următoarea mie de ani (după anul 1099).

Conf. univ. dr. IOAN JUDE, sociolog

Lasă un comentariu