PROIECTUL “ACCES SPRE SUCCES" PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI/SAU PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII

Distribuie pe:

La sfârșitul săptămânii trecute, Fundația Europeană pentru Consultanță, Implementare și Dezvoltare (FECID), în calitate de beneficiar, a organizat Conferința online de lansare a proiectului ,,Acces spre succes", PN2058, la eveniment fiind prezenți peste 70 de participanți. Au fost abordate tematici de interes pentru participanți: prezentarea proiectului și activităților, a metodologiei de selectare și monitorizare a copiilor în situații de risc, schimb de experiență în identificarea și monitorizarea copiilor în situații de risc, stimularea creativității și implicării copiilor prin evenimente de tip hackathon, prezentarea planului de formare profesori .

Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 de luni, în perioada 1 septembrie 2021 - 28 februarie 2024, în localitățile Agnita, Alma, Axente Sever, Marpod, Cârțișoara, Cristian, Rășinari (din județul Sibiu) și Albe;ti, Saschiz, Târnăveni, Sîncraiu de Mureș (din județul Mureș). Își propune să aducă o contribuție activă la creșterea gradului de coeziune economică și socială la nivel local și național prin îmbunătățirea competențelor formale și non-formale ale copiilor din ciclul gimnazial, creșterea gradului de promovabilitate a acestora în licee și prin dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și competențelor necesare profesionale pentru locuri de muncă cu un grad de calificare mai ridicat.

Prin intermediul proiectului “Acces spre succces", 980 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, în situații de risc de abandon școlar, din 12 școli din județele Sibiu și Mureș, în majoritate din mediul rural, vor beneficia de activități educaționale, non-formale și de integrare socială în vederea prevenirii abandonului școlar și/sau părăsirii timpurii a școlii.

Ca instituții partenere, au fost implicate: Fundația Europeană pentru Consultanță, Implementare și Dezvoltare (FECID) România; Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, România; Inspectoratul Școlar Județean Mureș, România; University of South-Eastern, Norvegia; Innovius As, Norvegia.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.448.247 euro, oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Are ca și obiectiv creșterea participării școlare cu cel puțin 10% a unui număr de 400 de copii din grupul țintă primar și creșterea ratei de tranziție în învățământul școlar superior (clasa a-IX-a) cu 1,5% pe perioada implementării proiectului, a precizat Daniela Preda - Manager proiect, Fundația Europeană pentru Consultanță, Implementare și Dezvoltare (FECID).

B.B.

Lasă un comentariu