“STRĂMOȘII NOȘTRI... TRACO-GETO-DACI!”

Distribuie pe:

Motto: “Eu, în viață, totdeauna m-am dus în față cu Evanghelia lui Hristos, iar în spate cu Națiunea Română!” (Părintele Iustin Pârvu, M-rea Petru Vodă-Neamț).

* “Romanizarea Dacilor - O teorie falsă” - Rare au fost cazurile în care istoria unui popor a fost pur și simplu măsluită într-un asemenea grad, precum este cel al românilor. Așa-zisul nostru latinism își are originile în teoriile promovate intens în vremea Școlii Ardelene (sec. (XVII-XIX), ai cărei reprezentanți îndoctrinați în școli catolice, dar și din dorința politică de a justifica dreptul istoric al românilor din Transilvania în raport cu autoritățile maghiare au mers până într-acolo încât au afirmat că românii sunt exclusivi urmașii coloniștilor romani aduși în Dacia după anul 106. Iată cum, dintr-o intenție lăudabilă, aceea de a proteja majoritatea românească dintr-o zonă aflată sub stăpânire străină, a apărut un rezultat devastator pentru percepția celor de astăzi cu privire la descendența lor. Totuși, întrebarea pertinentă care apare este de ce oare reprezentanții Școlii Ardelene au preferat să justifice descendența nobilă a românilor din latini, în loc să promoveze teoria descendenței din daci, un popor cu mult mai nobil, mai vechi, și mai bogat spiritual decât romanii?

***

* “Istoricii romaniști” și-au clădit opera pe teza falsă a romanizării, iar când s-a înțeles din izvoare adevărul, au început să simtă că opera li se năruie. Dar... împreună putem acționa în vederea recuperării informațiilor care ne-au fost, voit sau nu, ascunse decenii sau veacuri întregi de cei care au avut interesul ca poporul nostru să țină capul plecat, să fie supus, să privească doar cu admirație către civilizația vestică. Este îmbucurător că tot mai mulți români încep să înțeleagă că originea noastră adevărată este una din traco-geto-daci. “De la înălțimea monumentelor seculare, statuile strămoșilor reprezentanți cu atitudini mândre de chiar sculptorii antici romani privesc spre noi și așteaptă să li se facă dreptate”.

***

* “The Hidden Roots of Europe” - La nivelul mileniului I î.Hr., populațiile care locuiau pe teritoriile de astăzi ale României, Bulgariei și Italiei, respectiv, dacii, tracii, etruscii, au creat culturi originare care au jucat un rol extrem de important în formarea artei greco-romane. Deși numiți barbari de greci și de romani, populațiile mai sus amintite au creat culturi cu nimic inferioare celor grecești și romane, ba chiar se poate spune, de pildă, în ce privește arhitectura și arta, etruscii, tracii și dacii i-au influențat decisiv pe greci și pe romani”. Așadar, nu geto-dacii ar trebui priviți ca un popor romanizat, ci mai degrabă romanii ar trebui considerați ca făcând parte dintr-un popor tracizat de neamuri strâns înrudite cu geto-dacii” - (Valentin Roman - Pe urmele Traco-Geto- Dacilor).

“Oprește-te, dacule! Nu știi că adierea aceasta de viață care suflă de la munte a uscat lacrimile copilăriei mele, a dezmierdat visurile mele de tânăr și mă găsesc după o lungă despărțire, tânăr, îmbătrânit, cu fruntea brăzdată, cu inima sfărâmată, dezamăgit...” (Alecu Russo).

Frați români. Se pare că istoria noastră este cu totul alta. Istoricii noștri care ne-au prezentat “istoria din timpul lor” știu că “realitatea din teren este alta”, dar nu mai pot să se contrazică; să-și mănânce pâinea singuri, cum zice românul. Interesantă este filosofia unuia dintre cele mai mari personalități ale culturii române din toate timpurile, Bogan Petriceicu Hașdeu (dacist), (1838-1907), academician, enciclopedist, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric și om politic care în contradicție cu reprezentanții Școlii Ardelene (romaniști), pe care-i face “limbuți”, zice: “Mai bine mi-aș tăia limba și mâinile dacă în mine ar fi vreo cugetare străină de neamul meu, care să rămână stearpă și să nu aibă acoperire”.

P.S. “Tot ceea ce este descoperit este lumină. Pentru aceea zice: Deșteaptă-te cel ce dormi și te școală din morți și te va lumina Hristos. Deci luați seama cu grijă, cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei drepți, răscumpărând vremea, căci zilele sunt rele” (Efeseni cap. 5, vers. 14-16).

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu