APROAPE 8 MII DE PROFESORI DIN ROMÂNIA AU VÂRSTA PESTE 65 DE ANI

Distribuie pe:

La nivel național, aproape 8.000 de cadre didactice cu vârste cuprinse între 65 și 88 de ani predau în școlile din România, potrivit unor date ale Ministerului Educației pentru anul 2021, consultate de Edupedu.ro, adică 3.96% din totalul profesorilor. Primele 3 județe cu cel mai mare procent de profesori cu vârste între 65 și 88 de ani, care predau în sistemul de învățământ românesc sunt: Ialomița, Tulcea și Giurgiu. În județul Mureș, procentul profesorilor cu vârste cuprinse între 65-88 de ani este de 3,55%, numărul lor este de 224, numărul total de profesori fiind de 6.293 conform sursei: data.gov.ro.

Majoritatea cadrelor didactice sunt în zona de vârstă 65-68. Cu toate acestea, există și persoane care figurau în activitate în 2021 și aveau peste 80 de ani. Spre exemplu, în Bihor era în baza de date un cadru didactic cu vârsta de 88 de ani (grad didactic I). La nivel național, în 2021 erau 4 profesori de 85 de ani: un debutant în județul Harghita, 2 în Giurgiu (grad didactic I) și unul în București (grad didactic I), conform edupedu.ro.

Primul loc este ocupat de județul Ialomița, județ care a înregistrat un procent de 8.37% de profesori cu vârste cuprinse între 65 și 88 de ani. Astfel, dintr-un număr total de 2.316 cadre didactice, 194 fac parte din categoria de vârstă menționată anterior.

Pe locul al doilea se află județul Tulcea, cu un procent de 8.17% de cadre didactice cu vârste între 65 și 88 de ani. Numărul total al profesorilor din județul Tulcea este de 1932, iar din aceștia, 158 au vârste între 65 și 88 de ani.

Județele cu cel mai mic procent al cadrelor didactice din categoria 65-88 de ani sunt următoarele: Dolj (2.44%), Cluj (2.26%), Timiș (2.10%), Gorj (2.01%) și Suceava (1.82%).

În statistica Ministerului Educației, sunt în total 201.609 cadre didactice la nivel național.

Informații de context

* Cadrele didactice care au împlinit vârsta de pensionare pot rămâne în activitate până la 68 de ani, depunând o cerere în acest sens. Etapele de mobilitate încep acum și profesorii pensionabili își pot exprima intenția de a rămâne la catedră și au prioritate față de celelalte cadre didactice.

Conform metodologiei privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2022-2023, “personalul didactic de predare titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care până la data de 1 septembrie 2022 împlinește vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare și dovedește competență profesională deosebită, a obținut calificativul “Foarte Bine” și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 (cinci) ani școlari încheiați, poate fi menținut în activitate ca titular, în funcția didactică până la 3 (trei) ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii.”

În metodologie se mai arată că în anul școlar 2022-2023 pot fi reîncadrate în funcția de personal didactic, cu avizul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării:

1. “cadrele didactice pensionate, bărbați, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care au avut calitatea de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar și care nu împlinesc 68 de ani până la data de 1 septembrie 2022;

2. cadrele didactice pensionate, femei, care au avut calitatea de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar și care nu împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2022.”

Dacă rămân locuri după parcurgerea tuturor etapelor de mobilitate, atunci cadrele didactice peste vârsta de 68 de ani (bărbați) și 65 de ani (femei) sunt plătite cu ora.

Art. 97 alineatul (1) din documentul precizat anterior prevede că “pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă în prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională, conform art. 42 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare.”

DIANA GHIMIȘI

(Sursa www.edupedu.ro)

Lasă un comentariu