BUGETUL ORAȘULUI LUDUȘ, ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Distribuie pe:

Vineri, 4 februarie 2022, a avut loc, în sala de ședințe a Primăriei și Consiliului Local, adunarea cetățenească anuală, convocată pentru prezentarea și dezbaterea publică a proiectului bugetului local pe anul 2022.

Au participat contribuabili persoane fizice și juridice din oraș, secretarul U.A.T. Luduș, doamna Eugenia Giurgea, reprezentanți ai instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, reprezentanți ai serviciilor de specialitate din primărie, ai structurilor din subordine, ai ordinatorilor secundari de credite, consilieri locali, corespondenți ai presei mureșene.

La invitația primarului Ioan Cristian Moldovan, doamna Maria Suciu, șefa Biroului Finanțe, Contabilitate și Resurse Umane, a prezentat proiectul bugetului orașului Luduș pe anul 2022, cu cele două componente, “Secțiunea de funcționare” și “Secțiunea de dezvoltare”, precum și anexele “Sursa E-Unități de învățământ”, “Sursa F-Spitalul”, Bugetul creditelor interne, iar în final, Lista de investiții, pe grupe și surse de finanțare. Domnia sa a precizat că întregul parcurs al demersurilor de elaborare a bugetului local pe 2022 s-a întemeiat pe Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, pe Legea nr. 317, din decembrie 2021, a bugetului de stat pe anul 2022 și pe prevederile Hotărârii Consiliului Local Luduș nr. 70, din 25 mai 2021, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2022 cu o majorare de 2,6% față de anul 2021, corespunzător cu rata inflației comunicată de Ministerul Finanțelor Publice și de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației.

Detaliind structura bugetului orașului Luduș pe anul 2022, la partea de venituri, a demonstrat că, dacă Primăria orașului Luduș s-ar fi bazat doar pe nivelul încasărilor din anul precedent (2021) din impozitul pe venit, din impozite și taxe, în acest an nu s-ar mai fi putut asigura nici măcar suma necesară secțiunii de funcționare (cheltuieli de personal, bunuri și servicii, asistență socială, rambursări de credite, subvenții pentru transportul în comun, active nefinanciare …), iar pentru secțiunea de dezvoltare (investiții) nu ar mai fi rămas niciun ban. Altfel spus, Ludușul ar fi căzut într-o criză administrativă, generatoare de mari nemulțumiri sociale. Ca să evite această sumbră perspectivă, domnul primar Moldovan și serviciile abilitate din primărie au acționat preventiv prin demersuri legale la Consiliul Județean Mureș, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru de la Alba Iulia, la Guvernul României, concretizate acum prin importante sume de bani care vor fi virate în contul Primăriei Luduș. Astfel, prin Decizia nr. 363, din 7 ianuarie 2022, Ministerul Finanțelor virează din bugetul național suma de 13.900.000 lei pentru bugetul orașului Luduș pe 2022. Prin Hotărârea nr. 1 din 18 ianuarie a.c., Consiliul Județean Mureș alocă Ludușului suma de 767.000 lei. De la Guvernul României ajunge la Luduș suma de 2.922.000 lei, pentru drepturile financiare ale asistenților personali ai ludușenilor cu handicap grav, pentru indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap, pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor proveniți din familii defavorizate, sub formă de tichete de grădiniță, și pentru ajutorarea elevilor cu cerințe educaționale speciale. Separat, de la Guvernul României ajung la Luduș, prin Inspectoratul Școlar Județean Mureș, 494.000 lei pentru burse școlare acordate unor elevi de la Liceul Tehnologic și de la cele două școli gimnaziale. De la Fondul European de Dezvoltare Regională, Primăria Luduș va primi 40.384.000 lei nerambursabili, dacă proiectele din Luduș aflate în derulare vor fi realizate la timp.

Cam atâta pentru astăzi. Despre partea de cheltuieli, și ea foarte interesantă, după ședința Consiliului Local Luduș care va aproba forma finală a bugetului orașului Luduș pentru anul 2022. Răsar ghioceii și la Luduș.

MIRCEA GHEBOREAN, SEBASTIAN CĂPUȘAN

Lasă un comentariu