EVOLUȚIA INDICATORILOR ECONOMICO-SOCIALI ÎN JUDEȚUL MUREȘ, ÎN ANUL 2021

Distribuie pe:

Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 39,6% față de anul anterior

Industria județului Mureș a înregistrat o evoluție favorabilă în raport cu anul precedent, indicele producției fiind de 108,4%, cu o creștere de 8,4% față de anul anterior. Această evoluție a fost determinată de creșterea producției în activități economice cu tradiție și pondere în economia județului, cum sunt: fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, fabricarea de mobilă, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite, industria alimentară.

Comparativ cu anul anterior, însă, au fost înregistrate și scăderi cu câteva procente ale indicilor producției industriale în: fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, industria metalurgică, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, precum și a substanțelor și produselor chimice.

Cifra de afaceri din industrie realizată de agenții economici din județ, atât pe piața internă, cât și pe cea externă, în anul 2021 a înregistrat o creștere cu 39,6% față de anul anterior.

Mai multe fructe, mai puțin tutun

Agricultura. De pe terenurile din județ cultivate în anul agricol 2021 s-au obținut 790.234 tone de cereale.

Față de anul 2020 s-a obținut o producție superioară la cereale boabe (+139.271) tone - creșterea datorându-se în principal producției de orz, orzoaică, grâu, ovăz, porumb boabe - dar și la sfeclă de zahăr, legume, floarea soarelui, pepeni verzi și galbeni, soia, cartofi; o scădere a producției s-a înregistrat doar la tutun (cu 101 tone față de anul anterior).

În ce privește producția de fructe, s-au recoltat 55.351 tone, cu 14.227 tone mai mult decât în 2020, această creștere fiind determinată în principal de producția de pere și de mere, urmate de: piersici, caise și zarzăre, nuci, căpșuni. Scădere apare doar la producția de cireșe, vișine și prune.

Viticultura a avut o evoluție favorabilă față de anul anterior, producția totală de struguri de 5.978 de tone, mai mare cu 48,0%.

A crescut valoarea mărfurilor exportate și a celor importate

Comerțul exterior realizat de agenții economici din județ s-a concretizat, anul trecut, în exporturi în valoare de 1.191,0 milioane euro și importuri de 2006,8 milioane euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, valoarea mărfurilor exportate a crescut cu 25,0% (+238,1 mil. euro), iar valoarea importurilor a crescut cu 26,7% (+422,9 mil. euro). Deficitul comercial în perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2021a fost de -815,8 milioane de euro. În perioada corespunzătoare

a anului anterior, soldul balanței de comerț exterior a fost negativ, în aceeași perioadă înregistrându-se un deficit de -631,0 milioane euro.

Ponderi însemnate în structura exporturilor s-au înregistrat la: mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginile, produsele industriei chimice și ale industriilor conexe, mijloace de transport, produse din lemn, plută și împletituri din nuiele, materii textile și articolele din acestea, mobilier și produse diverse, în timp ce la importuri, produsele industriei chimice și ale industriilor conexe însumează 733,9 milioane euro: metalele comune și articolele din acestea, mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginile, materiale plastice, cauciuc și articole din acestea, materii textile și articolele, animale vii și produse animale.

În ceea ce privește principalele țări partenere ale agenților economici din județ cu activitate de comerț exterior, la export, acestea sunt, în ordine descrescătoare: Germania, Austria, Italia, Ungaria, Polonia, Franța, Elveția, SUA, Olanda , Serbia. Aceste principale zece țări dețin o pondere de 73,8% din valoarea totală a mărfurilor exportate.

În ce privește importurile, acestea provin, în cea mai mare parte, din Germania, urmată de Elveția, Ungaria, Polonia, Italia, China, Olanda, Franța, Belgia, Turcia, din aceste zece țări provenind 83,7% din valoarea totală a mărfurilor importate.

În ciuda pandemiei, turiștii nu ne-au ocolit județul

Turismul. Structurile de cazare turistică din județul Mureș au fost gazda unui număr de 356.348 turiști (cu 112.084 mai mulți față de anul 2020, respectiv o creștere de 45,9%). După țara de origine a turiștilor străini, ponderea au avut-o cei din Ungaria (4.575 persoane) urmată de Germania, Republica Moldova, Italia, Spania, Franța, Polonia.

În ceea ce privește principalele destinații turistice pre-ferate, acestea au fost: Târgu-Mureș, Sovata, Sighișoara.

Populația județului a scăzut

În ce privește starea socială - populația și mișcarea naturală a populației, la 1 iulie 2021, în județul Mureș aveau domiciliul 585.494 de persoane, din care 302.389 (51,6%) în mediul urban și 283.105 (48,4%) în mediul rural. Față de perioada corespunzătoare a anului precedent, populația județului s-a redus cu 4.221 persoane (3.811 în mediul urban și 410 persoane în rural), evidențiindu-se o evoluție nefavorabilă a acestor fenomene demografice la nivelul județului. Numărul născuților vii a scăzut cu 730 față de anul 2020 (5.152 născuți-vii în anul 2021 față de 5.882 în anul 2020), în timp ce numărul decedaților a crescut de la 8.340 în anul 2020 la 9.056 în anul 2021 (+716 persoane). Acest lucru face ca tendința negativă a sporului natural al populației să se accentueze în anul 2021.

Valori ușor mai scăzute înregistrează mortalitatea infantilă, în anul 2021 decedând 39 de copii în vârstă de sub 1 an, cu 10 decese mai puține față de anul precedent.

Mai mulți salariați, mai puțini șomeri, ceva mai mulți bănuți

Efectivul salariaților la sfârșitul anului 2021 a fost de 143.364 persoane, nivel mai mare decât la sfârșitul anului 2020 (+3531 persoane); câștigul salarial nominal mediu brut a fost de 5.876 lei (+469 lei față de sfârșitul anului 2020), iar cel net a fost de 3.567 lei (+255 lei față de perioada corespunzătoare din 2020).

La sfârșitul anului 2021, numărul șomerilor înregistrați a fost de 5.188 persoane, cu 1.235 persoane mai puține decât la sfâritul anului 2020, rata șomajului fiind de 2,2%.

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost în trimestrul III 2021 de 130.188 persoane, cu 647 persoane mai puțin decât în perioada corespunzătoare a anului trecut, pensia medie lunară cifrându-se la 1.503 lei (+131 lei față de trimestrul III 2020). (sursa - Direcția Județeană de Statistică Mureș; foto - zf.ro., adevarul.ro, economica.net)

Sinteză de ILEANA SANDU

Lasă un comentariu