BUNA VESTIRE – SĂRBĂTOARE A ANUNȚĂRII NAȘTERII DOMNULUI

Distribuie pe:

La 25 martie, Biserica Ortodoxă sărbătorește mărețul praznic al Bunei Vestiri. Buna Vestire face parte din sărbătorile împărătești ale Preacuratei Fecioare Maria. Această sărbătoare deschide porțile bucuriei celor ce au așteptat din veacuri venirea lui Mesia. Și cum păcatul a intrat în lume printr-o femeie, tot printr-o femeie trebuia să se pună capăt întunericului. De data aceasta a fost aleasă cea mai sfântă fecioară de pe fața pământului, Maria din Nazaretul Galileei. Fecioara Maria trăise la templu în curăție și sfințenie, muncind și rugându-se neîncetat. Și fiindcă prin ea avea să se vindece firea umană, n-a primit vestea cea bună de la oameni, ci de la Dumnezeu, prin slujitorul său apropiat, Arhanghelul Gavriil. Acesta vine la locuința tinerei Maria și i se adresează astfel: “Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema, numele lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său” (Luca; 1, 30-32). Așa s-a petrecut una din intervențiile lui Dumnezeu în lume prin slujitorii Săi, îngerii.

Praznicul acesta înseamnă începutul drumului de răscumpărare pe care Dumnezeu îl deschide “celui făcut după chipul Său”, omul. Bunavestire este primul act minunat, rupându-se lanțurile ferecate ale diavolului. Prin Bunavestire se arată clar că Dumnezeu a venit în lume împlinind atât proorociile, dar să ajute și pe om să fie fericit, să înțeleagă rostul său, cu un cuvânt, “a venit ca lumea să aibă viață”. Gavriil Arhanghelul se arată Sfintei Fecioare real, ca trimis al Stăpânului său, Dumnezeu, arătând Sfintei Maria că este vrednică de a primi una din tainele mântuirii, întruparea Domnului. Arhanghelul Gavriil este trimis la o fecioară curată și smerită, plină de credință și de viață sfântă, cunoscătoare a legii vechi și inițiată la templu în tâlcuirea proorocilor, așa că întruparea lui Mesia n-a fost întâmplătoare, ci a făcut parte din Tainele dumnezeirii. Bunavestire n-a fost adusă unei fecioare de neam sau spiță bogată sau regească, ci dintr-o familie de oameni cu demnitate și cinste fără margini.

Praznicul Bunei Vestiri prezintă, pe lângă învierea naturii (echinocțiul de primăvară), și primăvara spirituală, adică faptul dumnezeiesc al unirii cerului cu pământul, mai bine zis, al legăturii directe între lumea triumfătoare (îngerii), reprezentată prin Arhanghelul Gavriil și lumea sensibilă, sau luptătoare (credincioșii), reprezentată prin Preacurata Maria. Dumnezeu, care are scaun cerul și așternut picioarelor pământul, s-a lăsat încăput în sân de Preacurata Fecioară, prin ea săvârșindu-se trupește plinătatea dumnezeirii. Această minune este tâlcuită de Sfinții Părinți, și de întreaga creștinătate, sărbătorită de Biserica lui Dumnezeu cea una, sfântă, sobornicească și apostolească. Bunavestire este praznicul celor ce acceptă cu convingere nestrămutată și cu suflet neîntinat să intre în marea familie a lui Dumnezeu, care este Biserica. Biserica Ortodoxă cinstește prin această sărbătoare atât pe împărăteasa cerului, Prea Sfânta Fecioară Maria, cât și pe solul dumnezeirii, Arhanghelul Gavriil. Dacă ne gândim la faptul suprafiresc al întrupării, ne dăm seama că viața ei a fost mai presus de fire și totuși a trăit printre noi. Cinstirea adusă de către noi trebuie făcută cu atâta curăție sufletească încât cugetul nostru să fie alb ca și crinul din mâna Arhanghelului. Dacă Arhanghelul i s-a închinat, noi, credincioșii, trebuie să-i aducem supracinstire.

Drept aceea, luminați fiind de strălucirea acestui praznic deosebit, să înlăturăm gândurile rele din inimile noastre și să nu mai săvârșim cele necugetate. Numai așa putem aduce mulțumire lui Dumnezeu și cinstire Preacuratei sale mame pentru că “Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, fiu fecioarei se face și Gavriil - Arhanghelul darului bine îl vestește.”

FLORIN BENGEAN

Lasă un comentariu