† CARDINAL LUCIAN

Distribuie pe:

prin harul și mila Bunului Dumnezeu, Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în deplină comuniune de credință cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

Iubiți credincioși,

“Dumnezeu L-a înviat pe Acest Isus, Căruia noi, toți, suntem martori”. (Fapte 2, 32). Prin această mărturie, Sfântul Apostol Petru vestește un fapt nou și nemaiauzit: Isus cel răstignit este viu și se află printre noi. Aceasta este credința comunităților creștine, acesta este centrul și fundamentul existenței ucenicilor lui Isus și al misiunii de evanghelizare: vestirea lui Cristos Cel Înviat. Este realitatea care marchează pentru totdeauna un nou destin pentru omenirea întreagă și începutul unui nou drum pentru fiecare creștin în toate timpurile și în toate locurile. Ucenicul lui Isus devine astfel vestitor și mărturisitor, iar Biserica continuă să proclame tuturor cu bucurie: Cristos a înviat!

Taina lui Cristos nu se termină cu moartea Sa pe cruce.

Apostolii, care fuseseră cuprinși de frică și de tăcere în Vinerea pătimirilor și morții Domnului, sunt pătrunși până în cele mai intime fibre ale sufletelor lor de vestea Învierii, iar întâlnirea cu Isus Cel Înviat îi va schimba pentru totdeauna. Apostolii mărturisesc faptul că prezența și lucrarea lui Isus, aparent distruse de moarte, de fapt sunt reluate tocmai de Cel care a fost răstignit: “S-a înfățișat pe Sine viu” (Fapte 1, 3). Isus din Nazaret a învins moartea. Datorită acestei prezențe vii, cuvântul Său devine actual și sfințitor în sufletele noastre, nu este o simplă amintire, ci un Cuvânt dătător de viață pentru că El este Domnul vieții.

Acest adevăr a fost afirmat cu tărie de Sfântul Apostol Pavel, care sublinia că roadele jertfei lui Cristos pe Cruce, adică harul, credința și mântuirea, ajung la noi și ne sunt accesibile în virtutea Învierii: “Dacă Cristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră” (1Cor. 15, 14).

Iubiți frați întru Cristos,

Cristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând! Nu există o altă veste mai importantă și mai dătătoare de speranță decât aceasta! Învierea lui Cristos a schimbat total existența noastră, eliberându-ne de sclavia răului, a păcatului și a morții. Prin Înviere se realizează trecerea, exodul spre o nouă viață minunată învăluită de o lumină care acoperă întunericul și puterea morții. Suntem transformați și transfigurați, precum Cristos, în făpturi libere și însuflețite de o speranță care nu poate fi sufocată de nimeni și de nimic, care nu ne dezamăgește deoarece își are izvorul în iubirea lui Dumnezeu (Rm. 5,5). Dar care este fundamentul victoriei asupra răului? Cu siguranță, această victorie nu se datorează firii noastre slabe și nici altei puteri omenești, ci lui Cristos, Cel care, acceptând moartea și durerea cu disponibilitatea iubirii Sale infinite, pentru noi și pentru a noastră mântuire, a învins odată pentru totdeauna puterea morții. Cufundată în oceanul nesfârșit al vieții Fiului lui Dumnezeu, moartea moare și devine Viață. O Viață care continuă să ne fie oferită pentru a ne conduce și pe noi la Înviere.

În felul acesta, moartea nu mai reprezintă ultimul cuvânt asupra vieții noastre, încetează să mai fie o încheiere dramatică și lipsită de sens a existenței, devenind trecere spre viața veșnică. Sărbătoarea Învierii ne aduce astfel aminte de ceea ce este cu adevărat important pentru viața noastră, oferindu-ne prilejul de a redescoperi prezența lui Cristos în inimile și în familiile noastre, dar și de a ne redescoperi demnitatea umană în lumina Lui. Jertfa pe Cruce ne arată măsura demnității fiecăruia dintre noi deoarece prețul plătit pentru răscumpărarea noastră din robia păcatului și a morții a fost însuși prețul vieții Fiului lui Dumnezeu, iar Învierea ilustrează înălțimea spirituală și morală la care suntem chemați. Ce mare har! Ce mare bucurie! Suntem fiii liberi ai lui Dumnezeu prin puterea Spiritului Sfânt. Datorită lui Cristos putem să cutezăm să îi spunem și noi Tată.

Cristos cel Înviat ne încredințează și nouă, astăzi, Evanghelia mântuirii! Bucuria Maicii Domnului, a Mariei Magdalena și a Sfinților Apostoli trebuie să inunde inimile și sufletele noastre, iar dorința de a-L vedea pe Domnul trebuie să stăpânească peste viețile noastre. Această bucurie de a-L vedea pe Dumnezeu o mărturisim și noi de fiecare dată când ne împărtășim cu Trupul și Sângele Lui: “Văzut-am Lumina cea adevărata, luat-am Spiritul ceresc...”.

Să facem, așadar, să răsune în fiecare suflet cu putere “Cristos a înviat! Adevărat a înviat!”, astfel încât să se aprindă în noi adevărata bucurie. Să ne bucurăm de triumful binelui asupra răului, al vieții asupra morții, al dragostei asupra urii, al harului divin asupra răutății păcatului. Împreună, așa cum ne îndeamnă Sfântul Părinte Papa Francisc, să mergem și să răspândim acest strigăt de bucurie pe toată fața pământului care geme de suferință, pentru a dărui speranța și încrederea într-o fraternitate nouă între toți oamenii, în comuniune cu Tatăl, cu Fiul și cu Spiritul Sfânt.

Dragii mei,

În aceste săptămâni, constatăm cu toții cum războiul din Ucraina marchează în mod dramatic existența locuitorilor acestei țări. Ororile și suferințele create de acest conflict ne cutremură și se adresează conștiinței noastre! Cuvintele Sfântului Părinte Papa Francisc se dovedesc a fi profetice și de mare actualitate: “Fiecare război lasă lumea mai rea decât a găsit-o. Războiul este un eșec al politicii și al omenirii, o capitulare rușinoasă, o înfrângere în fața forțelor răului. [...] Să ne îndreptăm privirea spre atâția civili masacrați ca «daune colaterale». Să întrebăm victimele. [...] Frații și surorile noastre din Ucraina nu sunt singuri în suferința lor! Domnul nostru Isus Cristos este cu ei, își asumă durerile lor, se identifică cu ei și îi întărește în aceste clipe de grea și nedreaptă încercare. Alături de ei este și Biserica Română Unită cu Roma, care cunoaște prea bine ce înseamnă suferința impusă violent în spiritul ideologiilor contrare demnității umane.

Contemplându-L pe Isus cel Înviat prin ochii credinței, îl vedem înfățișându-Se apostolilor și spunându-le: “Pace vouă!” (In. 20,19). Aceeași pace să cucerească astăzi inimile tuturor!

Împreună cu Preasfinția Sa Cristian, Episcopul Auxiliar, Vă doresc tuturor Sărbători sfinte și binecuvântate.

Cristos a înviat! Adevărat a înviat!

† Cardinal LUCIAN, Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Lasă un comentariu