DE LA 1 IUNIE, ALOCAȚIA DE HRANĂ PENTRU O ZI DE SPITALIZARE VA FI DE 22 DE LEI

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 477, din 13 mai 2022, a fost publicată Legea nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Concret, noul act normativ stabilește valoarea minimă a cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice la 22 de lei pe zi de spitalizare. Această valoare se stabilește prin ordin al ministrului Sănătății și se actualizează anual în funcție de rata inflației.

Cheltuielile aferente alocației de hrană în unitățile sanitare publice se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

În plus, alocația de hrană poate fi suplimentată prin decizie a consiliului de administrație al unității sanitare, în condițiile identificării altor surse de finanțare decât sumele provenite din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate și de la bugetul de stat, precum și de autoritățile publice locale.

Totodată, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază și de alocația de hrană astfel cum a fost stabilită. Modalitatea de decontare a serviciilor medicale pentru aceste persoane se aplică și alocației de hrană.

Atenție! Noua lege intră în vigoare la 1 iunie 2022. (L.P.)

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu