INVESTIȚIILE ÎN SISTEMELE DE IRIGAȚII, MAI ACCESIBILE

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 484, din 16 mai 2022, a fost publicată Legea nr. 136/2022 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și a Legii nr. 269/2015 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare.

DREPT DE SERVITUTE ȘI DREPT DE UZ

Noua lege are ca scop facilitarea investițiilor în sistemele de irigații, atât din fonduri europene, cât și din fonduri naționale, prin instituirea în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), a organizațiilor și federațiilor a unui drept de servitute legală de trecere subterană, de suprafață sau aeriană și a unui drept de uz asupra terenurilor situate adiacent amenajărilor, proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice situate în cadrul platourilor deservite de amenajările de îmbunătățiri funciare, a sistemelor de irigații sau desecare și drenaj, precum și a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului.

Servitutea are ca obiect utilitatea publică a bunurilor din fondul dominant și se realizează cu titlu obligatoriu pe toată existența acestuia, se exercită fără înscriere în cartea funciară și cuprinde dreptul de folosință, întreținerea, reparațiile și paza integrității respectivelor bunuri, precum și înlăturarea urmărilor unor dezastre și aplicarea de măsuri de protecție a mediului înconjurător.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII PENTRU DEȚINĂTORII DE SISTEME DE IRIGAȚII LOCALE

De asemenea, în noul act normativ, se prevăd drepturi și obligații în sarcina deținătorilor de sisteme de irigații locale, independente de infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului sau sisteme amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru irigații prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei.

Astfel, se instituie dreptul de a beneficia de finanțare publică nerambursabilă pentru proiecte de dezvoltare rurală de investiții pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea și (sau) exploatarea sistemelor de irigații locale, și dreptul de a prelua din surse autorizate necesarul de apă pentru irigarea culturilor agricole și silvice.

În ceea ce privește obligațiile, deținătorii de sisteme de irigații locale au obligația să transmită către AFIR informații privind tipul sistemului de irigații local înființat, obligația să transmită anual suprafața agricolă (silvică) deservită de sistemul de irigații local, obligația să dețină autorizație pentru sursa de apă necesară pentru desfășurarea activității de irigații, obligația să doteze sistemul de irigații local cu mijloace de măsurare a consumului de apă și energie electrică pentru irigații și obligația să transmită AFIR situația aplicării udărilor, cultura irigată.

NOTIFICARE LA SEDIUL PRIMĂRIEI

În plus, în cazul contractelor de concesiune, închiriere și arendă încheiate, în condițiile legii, în care nu se regăsește explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcții pentru realizarea și reabilitarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare pe aceste terenuri și (sau) aceștia nu pot fi identificați, titularii autorizațiilor vor publica o notificare privind intenția de a executa lucrările, la sediul primăriei comunei, orașului sau municipiului pe raza cărora se află terenurile.

În acest caz, notificarea constituie titlul pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire.

Legea nr. 136/2022 intră în vigoare la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial, respectiv la 19 mai 2022. (L.P.)

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu