CONSTANTIN ȘI ELENA “SFINȚI ȘI... ÎMPĂRAȚI”

Distribuie pe:

* Pe data de 21, mai Biserica Ortodoxă a sărbătorit pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Biserica le acordă o atenție specială, socotindu-i mai presus decât alți sfinți, și anume “întocmai cu Apostolii”. Cărui fapt se datorează această cinstire deosebită? O sumară cercetare a vieții și faptelor lor - inclusiv a conjuncturii social-politice în care au trăit - ne va convinge pe deplin că această cinstire pe care le-a acordat-o încă Biserica primară este pe deplin meritată. Numele adevărat al sfântului Constantin este: Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus (272-337). Ca împărat este cunoscut cu numele de Constantin cel mare și a fost împărat între 306-337. Istoria ne spune că în anul 312, în ajunul luptei cu Maxențiu, Constantin a zărit o cruce pe cer, în plină zi, ce avea deasupra scris: “in hoc signo vinces”- “prin acest semn vei birui”, iar în timpul nopții i s-a arătat în vis însuși Iisus Hristos, cu semnul crucii, cerându-i să pună acest semn sfânt pe steagurile soldaților, urmând să fie protector în focurile bătăliei. Constantin a procedat întocmai și a câștigat bătălia de pe podul Malvius din Roma. Împărăteasa Elena - Flavia Iulia Helena (248-329) a fost căsătorită cu împăratul păgân, generalul roman Constantin Clorus (293-306), fiind mama împăratului Constantin cel Mare. A fost o femeie pioasă și credincioasă care s-a învrednicit de la bunul Dumnezeu de a găsi crucea pe care a fost răstignit Hristos.

***

* În anul 313, îndrumat și de binecredincioasa Elena, împăratul Constantin cel Mare, a dat un edict în orașul Mediolanum (azi Milano, în Italia), prin care decreta libertatea de conștiință pentru toți cetățenii imperiului. În felul acesta au încetat persecuțiile dezlănțuite de împărații romani împotriva creștinilor, persecuții care au făcut câteva milioane de victime de creștini, timp de aproape trei veacuri. Locul diferitelor religii păgâne era luat acum de noua credință adusă de Mântuitorul Hristos. În locul urii se instala iubirea generală, indiferent de neam sau de starea socială; În locul răzbunării, iertarea; în locul dezbinării și a vrajbei, buna înțelegere și pacea. Se inaugura astfel o etapă nouă în istorie, cu urmări binefăcătoare pentru întreaga omenire.

***

* În anul 321, sub domnia lui Constantin cel Mare, s-a generalizat ca zi de odihnă, în întregul imperiu, duminica, sărbătoarea creștinilor, în care era permis doar lucrul la câmp, întrucât cea mai mare parte a țăranilor erau păgâni. A procedat chiar la o “încreștinare” a legislației păgâne de până atunci, înlăturând o serie de dispoziții și pedepse spiritului creștin: răstignirea, zdrobirea picioarelor, arderea cu fierul roșu și tratamentul inuman din închisori. În anul 324, după ce a învins un adversar, pe co-împăratul Liciniu, a rămas singurul împărat, reușind să restabilească unitatea Imperiului Roman. În urma acestei victorii a mutat capitala pe țărmul Bosforului, care a primit mai târziu numele de Constantinopol (după 1453 numită de turci Istambul). În felul acesta, ROMA PĂGÂNĂ a fost înlocuită cu o nouă capitală creștină, inaugurată în mod oficial la 11 mai 330. Locul templelor păgâne au fost luate de biserici creștine, unele chiar cu sprijinul împăratului, în locul vulturului roman se ridica acum “Crucea lui Hristos”. În anul 325, împăratul Constantin a convocat și prezidat primul Sinod ecumenic de la Niceea, unde au participat 318 Părinți din toată lumea, și unde s-au stabilit primele șapte articole din Simbolul de credință.

În România, peste un milion opt sute de credincioși poartă numele sfinților împărați Constantin și Elena. “La Mulți Ani cu sănătate și bucurie!” tuturor credincioșilor care poată aceste nume sfinte de creștini.

P.S. Evrei cap. 13, vers. 7-8, 20-21: “Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, același. Iar Dumnezeul păcii, Cel ce, prin sângele unui testament veșnic, a sculat din morți pe Păstorul cel mare al oilor, pe Domnul nostru Iisus, să vă întărească în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui, și să lucreze în noi ceea ce este bine plăcut în fața Lui, prin Iisus Hristos, Căruia fie slava în vecii vecilor. Amin!”

Cu dragoste creștinească, PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu