COMUNICAT - INSTRUIREA OFIȚERILOR DE STARE CIVILĂ DIN JUDEȚ

Distribuie pe:

În data de 14 iunie 2022, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș a organizat, în sala mare a Palatului administrativ, “Instruirea ofițerilor de stare civilă și a funcționarilor publici care duc la îndeplinire atribuții de stare civilă”.

Au fost prezenți la instruire 139 de participanți, reprezentanți ai 97 de unități administrativ-teritoriale: primari, secretari generali ai U.A.T., șefi ai serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, funcționari publici care îndeplinesc atribuții de stare civilă.

În cadrul instruirii au fost prezentate și dezbătute norme de interes în domeniu, referitoare la aplicarea noilor dispoziții ale Legii nr. 105/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aspecte procedurale privind aprobarea cererilor de înscriere a modificărilor intervenite în statutul civil sau cu privire la nume, produse în străinătate, schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, precum și alte modificări specifice domeniului de activitate.

Participanții au beneficiat de intervenția reprezentantei autorității centrale, dna comisar-șef Ene Nicoleta Daniela, șef al Serviciului central de stare civilă, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București. Prin informațiile transmise de domnia sa, s-a adus plus valoare activității desfășurate.

în cadrul activității s-a desfășurat și o instruire în scopul prevenirii faptelor de corupție, prin intervenția unui specialist al Serviciului Județean Anticorupție Mureș.

Director general Codruța Sava

Lasă un comentariu