STIMULENT FINANCIAR MEDICO-SOCIAL - PENTRU MAI MULTE CATEGORII DE ELEVI TÂRGUMUREȘENI

Distribuie pe:

Mai multe categorii de elevi care învață în învățământul preuniversitar de stat, clasele 1-12, inclusiv clasa 0 din municipiul Târgu-Mureș, beneficiază de un stimulent medico-social în cuantum de 250 de lei, lunar, potrivit unei recente Hotărâri a Consiliului Local Municipal, cererile în vederea acordării acestui beneficiu fiind preluate de Direcția de Asistență Socială (DAS) Târgu-Mureș, care a și propus și a obținut din partea legislativului municipal lărgirea categoriei de beneficiari.

Potrivit noilor reglementări, de acest beneficiu se vor bucura: elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea beneficiului nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, precum: boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mintale globale și senzoriale, boli ale laringelui, sistemului cardiovascular, aparatului respirator, sistemului imunitar, digestiv, metabolic, endocrin, urinar, locomotor, boala canceroasă, transplant de organe, stări post-transplant, precum și orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate.

Acordarea beneficiilor de asistență socială pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar sau a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

Beneficiul se acordă elevilor înmatriculați în clasele I-XII, inclusiv clasa 0, cu condiția ca cel puțin un părinte are domiciliul pe raza municipiului Târgu-Mureș și depunerea dosarului cu toate actele doveditoare, ce se regăsesc pe site-ul www.tirgumures.ro, iar informații suplimentare Secțiunea Social - Acte necesare, formulare tipizate și anexe - Acordarea stimulentului financiar medico-social), iar informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 0365/43.08.59 (DAS Târgu-Mureș) pus la dispoziția publicului, de luni până vineri, între orele: 8-15, informează reprezentanții Direcției.

Potrivit evidențelor DAS, în anul 2020, destinatarii acestui beneficiu social au fost 185 de elevi de pe raza municipiului Târgu-Mureș, suma totală acordată fiind de 517.000 lei. În anul 2021, acest beneficiu a fost acordat unui număr de 208 elevi, în sumă totală de 574.000 lei, urmând ca numărul acestora să cească, în urma lărgirii sferei de aplicabilitate a recentei Hotărâri de Consiliu. (I.S.)

ILEANA SANDU

Lasă un comentariu