CARTEA - TRADIȚIE, CULTURĂ, SPIRITUALITATE ÎN DEDA ȘI ÎMPREJURIMI, VOLUMUL X

Distribuie pe:

Este o mare bucurie faptul că vede lumina tiparului cartea Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi, volumul X, care apare sub egida editurii Eurocarpatica, din Sfântu Gheorghe, volum coordonat și prefațat de prof. dr. Florin Bengean. Volumul de față apare prin colaborarea mai multor instituții: Primăria Comunei Deda, Biblioteca Municipală “Petru Maior” din Reghin, Fundația Culturală “Vasile Netea”, Despărțământul Reghin al ASTREI și Asociația Lumina Faptelor Reghin.

Această carte deosebită întregește o serie remarcabilă, denotă o muncă desăvârșită derulată de mulți intelectuali pe parcursul unui deceniu și reflectă un proiect cultural-științific de mare anvergură, care a introdus Deda și împrejurimile sale în peisajul cultural național al poporului român. Acest proiect cultural intitulat atât de sugestiv Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi, s-a derulat între anii 2013-2022, cu contribuția esențială a unor oameni de mare valoare, care, prin contribuția lor, au făcut ca acest proiect să fie unul de mare succes, apreciat la nivel național. Mulțumim tuturor celor care au susținut acest proiect cultural pe parcursul acestor ani, unii nu mai sunt printre noi, acestora le purtăm o vie și pioasă recunoștință.

Cartea Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi, volumul X însumează studiile științifice ale mai multor colaboratori ai noștri: profesori universitari, preoți, filologi, ziariști, istorici, cadre didactice în învățământul preuniversitar, bibliotecari, arhiviști, cercetători, muzeografi etc., cărora le mulțumim pentru colaborarea rodnică, precum și pentru seriozitatea și profesionalismul de care au dat dovadă în elaborarea materialelor cuprinse în paginile acestui volum. Mulți dintre colaboratorii noștri dețin titlul științific de doctor în diferite domenii: teologie, sociologie, istorie etc.

Cartea aceasta reunește mai multe studii științifice, unele dintre ele fiind susținute la diferite manifestări cu caracter cultural: conferințe, simpozioane, colocvii etc. Volumul de față cuprinde istorie, tradiție, folclor, cultură, spiritualitate, atât din vremuri istorice, cât și din contemporaneitate, de aceea este și o cronică a evenimentelor din trecut, precum și a celor de azi.

Structura acestui volum este următoarea: după prefața semnată de prof. dr. Florin Bengean, urmează un material extrem de interesant al doamnei Lucreția Cadar, Primarul Comunei Deda. Apoi cartea este împărțită în mai multe capitole astfel: I. Istorie, Cultură, Civilizație; II. Credință străbună; III. Etnografie și folclor; IV. Vasile Netea; V. Recenzii. Mulțumim tuturor celor care și-au adus aportul la apariția acestui volum.

Apariția unei noi cărți reprezintă totdeauna o bucurie deosebită, mai ales dacă ea aduce o contribuție la cunoașterea unor noi lucruri și înseamnă, totodată, și un pas înainte pentru istoriografia românească.

Acest volum științific iese, iată, de sub teascurile tipografiei și aduce un plus istoriografiei românești contemporane, prin el cinstim trecutul istoric plin de fapte memorabile al poporului român și îi omagiem deopotrivă pe toți aceia care au făurit acest trecut și au scris pagini de o frumusețe istorică neîntrecută.

A-i cinsti pe iluștrii înaintași e un lucru normal și firesc. Deda își cinstește pe iluștrii săi înaintași, îi cinstește pe toți aceia care s-au născut pe aceste meleaguri, apoi, prin Prin personalitățile de marcă pe care le-a dat de-a lungul timpului, precum și prin istoria, cultura, tradiția și spiritualitatea sa, Deda reprezintă un punct de reper pentru spațiul transilvănean, o vatră pentru întreg neamul românesc.

FLORIN BENGEAN

Lasă un comentariu