ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR REGHIN - 70 DE ANI DE EXISTENȚĂ

Distribuie pe:

În anul 2022 se împlinesc 70 ani de activitate rodnică a Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Reghin, entitate de mare prestigiu care, în toți acești ani, a slujit nevoile oamenilor, greutățile lor, a manifestat, totodată, o mare dragoste pentru neamul românesc și credința noastră strămoșească. Mărturisesc bucuria de a fi colaborator al acestei instituții și a oamenilor care, cu multă osârdie și devotament, activează în cadrul acesteia. Totodată, și instituțiile pe care le conduc: în calitate de manager, Biblioteca Municipală “Petru Maior” Reghin, și în calitate de președinte, Despărțământul Reghin al Astrei, sunt bune partenere și bune colaboratoare a Asociației CARP Reghin, colaborare concretizată prin mai multe coordonate: organizări împreună de evenimente, deplasări în diferite locuri etc.

Trebuie să menționăm aici foarte buna colaborare pe care am avut-o și o am și în prezent cu toții membrii Asociației CARP Reghin și în mod special cu domnul președinte Leon Stoica și toți colaboratorii domniei sale.

Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin are menirea principală de a veni în sprijinul semenilor, în sprijinul celor aflați în nevoințe din diferite motive, de asemenea are rolul de a menține în această parte de țară conștiința umană mereu trează, vie și veghetoare și de a păstra nealterată identitatea actului social. Viața celor care activează în cadrul acestei instituții este închinată dragostei față de semeni, față de țară, de cultură, de limbă și de credința strămoșească, care permanent îi poartă pe calea adevărului și a dreptății. În sufletele și în inimile lor, se împreunează puterea de jertfă, sacrificiul cu dragostea de oameni, de semenii aflați în diferite dificultăți. Viața lor e un imn al iubirii de oameni. Ei reprezintă simboluri ale națiunii române, exemple ale căror fapte vor străluci în zările de viitor ale sfântului nostru neam românesc.

Oamenii care au activat de-a lungul timpului în cadrul Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin, și unii o fac și astăzi, au avut, sau au și în prezent, o viață trăită în necontenită și stăruitoare muncă. Munca este o lege sfântă, ea este cea care îl înnobilează pe om și-l urcă pe treptele ierarhice ale oricărei societăți moderne. Oamenii din cadrul Asociației CARP Reghin s-au impus în societate prin muncă, din care au făcut un altar pe care s-au jertfit necontenit.

Pentru vrednicia faptelor lor, se cuvine să le aducem cinstea, lauda și toată prețuirea noastră, a celor ce simțim românește. Îi felicit pe toți membrii acestei instituții pentru toate faptele lor minunate, pentru modul în care activează, de atâția ani și cu atâta sârg și devotament, pe aceste meleaguri binecuvântate ale sfântului nostru Ardeal românesc, doresc să le urez tuturor mult succes în activitatea viitoare și, totodată, să îi asigur de cele mai nobile sentimente de respect, prețuire și admirație pentru întreaga activitate a domniilor lor, desfășurată de-a lungul timpului.

Vineri, 10 iunie 2022, a fost o mare sărbătoare pentru Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin, întrucât în această zi au marcat cei 70 de ani de existență printr-o serie de evenimente de înaltă ținută: simpozioane, întruniri, reuniuni, vizite, spectacol artistic etc. A fost un eveniment de nivel național, pentru că au luat parte oameni din diferite locuri din țară, fiind prezenți și foarte mulți colaboratori și parteneri.

Acum, la acest moment festiv, la ceas de mare sărbătoare, le urez tuturor membrilor Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin felicitări pentru toate realizările remarcabile de până acum, mult spor în activitatea viitoare și un sincer și călduros La mulți ani!

FLORIN BENGEAN

Foto: Glasul Vailor

Lasă un comentariu