15 MILIOANE DE LEI PENTRU CULTIVATORII DE CARTOFI

Distribuie pe:

Guvernul României a aprobat Hotărârea pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării rurale a adus precizări privind categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin prezenta hotărâre. Aceștia sunt: producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale și producători agricoli persoane juridice.

Toți cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha; să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022; să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă 15.000.000 de lei, reprezentând echivalentul a maximum 3.000.000 euro, se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022.

Valoarea  maximă  în  euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartofi se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură Județene și ai APIA. (D.B.)

DRAGOȘ BARDOȘI

Lasă un comentariu