CUM SE DECONTEAZĂ CHELTUIELILE CELOR CARE ADOPTĂ COPII DIN ALTE JUDEȚE

Distribuie pe:

În ședința din 29 iunie 2022, Guvernul a adoptat un proiect de hotărâre prin care se stabilește modul în care se decontează cheltuielile de transport și de cazare ale celor care adoptă copii din alte județe decât cele de domiciliu.

“Sumele necesare pentru transport și cazare în vederea participării la procedura de potrivire practică cu un copil care are domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului sau familiei adoptatoare se decontează în mod unitar, la nivelul întregii țări.

În acest sens, Executivul a adoptat o hotărâre care prevede procedura de decontare a celor 200 de lei pe zi, pe persoană pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorilor pentru vizitele efectuate de aceștia în perioada de potrivire practică cu copilul.

Astfel, plata acestei sume se face de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) în a cărei rază teritorială are domiciliul adoptatorul sau familia adoptatoare, la solicitarea acestora. Pentru decontarea sumelor, DGASPC transmite agenției pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv cea a municipiului București, o situație centralizatoare cu titularii drepturilor, potrivit unui calendar stabilit de comun acord.

Sumele se asigură din bugetul alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale.

Se estimează că un număr de aproximativ 1.500 de familii adoptatoare vor beneficia de acest drept, reprezentând cheltuieli de aproximativ 6 milioane de lei pe an”, precizează MMSS într-un comunicat de presă. (L.P.)

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu