HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREȘTI POT FI COMUNICATE ȘI PRIN POȘTA ELECTRONICĂ!

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 643, din 29 iunie 2022, a fost publicată Legea nr. 192/2022 pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă (CPC).

Astfel, după articolul 154 din Legea nr. 134/2010 privind CPC, se introduce un nou articol, art. 1541, cu următorul cuprins:

“Art. 1541: Comunicarea hotărârilor judecătorești

(1) Comunicarea hotărârilor judecătorești se va face, din oficiu, prin poștă electronică dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop direct sau la solicitarea expresă a instanței în timpul procesului. Comunicarea va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a instanței, care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință.

(2) Hotărârile judecătorești se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.

(3) Dacă comunicarea prin poștă electronică nu este posibilă din pricina lipsei datelor în acest sens sau sistemul folosit indică eroare în transmiterea prin poștă electronică, comunicarea hotărârilor judecătorești se va face potrivit art. 154 (prin poștă, în plic închis, cu confirmare de primire)".

Legea nr. 192/2022 a intrat în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, respectiv la data de 2 iulie 2022. (L.P.)

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu