ȚARA, LUMINA ȘI... IUBIREA

Distribuie pe:

*”IUBIREA este legătura societății și înfrățirea întregii omeniri. Este baza fericirii și a bunăstării oamenilor și temelia tuturor virtuților. Este scara care îl ridică pe om la desăvârșire și-l arată cu adevărat chip și asemănare a lui Dumnezeu. În fiecare zi să cerem IUBIREA de la Dumnezeu; împreună cu IUBIREA vine și toată mulțimea bunătăților și a virtuților. Dăruiți lui Dumnezeu toată inima voastră încât să rămâneți în iubire. Iubiți ca să fiți iubiți de Dumnezeu și de alții. PACEA este darul dumnezeiesc care se dă din belșug celor care se împrietenesc cu Dumnezeu și împlinesc poruncile divine. PACEA este lumina care fuge de păcat, de întunerec, de faptele rele. Un păcătos niciodată nu are pace. Să vă luptați împotriva păcatului și să nu vă tulbure izbucnirea patimilor înlăuntrul vostru, pentru că dacă biruiți în lupta cu ele, ele s-au făcut pentru voi pricină, ocazie, de bucurie și pace”.

Sfântul Nectarie din Eghina (1846-1920), făcătorul de minuni din Eghina, a fost Mitropolit al Pentapolei (Libia), director al Seminarului Rizareios și întemeietor al Mănăstirii Sfânta Treime, în Insula Eghina. Cultul său ca sfânt al Bisericii a fost oficial recunoscut de Patriarhia Ecumenică din Constantinopol în anul 1961.

***

*”ODATĂ CU LUMINA, DUMNEZEU REVARSĂ ASUPRA PĂMÂNTULUI ȘI PRINCIPIUL VIEȚII, SIMȚIRII ȘI CUGETĂRII”.

Antoine Lavoisier (1743-1794), chimist, filosof, economist francez. A elaborat o listă a tuturor elementelor chimice cunoscute atunci și a enunțat legea conservării masei substanțelor. A introdus noțiunea de element chimic și a demonstrat că tot ce ne înconjoară este compus din elemente chimice. De asemenea, a dovedit că arderile care se produc în aer au loc deoarece acestea conțin oxigen.

***

*O ȚARĂ nu este suma ținuturilor, a obiceiurilor, a materialelor pe care le poate cuprinde inteligența mea. Țara este o ființă. Acolo unde nu este sentimentul de PATRIE nici un limbaj din lume nu-l va aduce. Nu poți dovedi decât prin fapte atașamentul față de ființa din care te tragi. O FIINȚĂ nu face parte din împărăția vorbelor, ci din cea a faptelor. Și fapta aceasta a primit un nume.

Este JERTFA”.

Antoine de Sain-Exupery (1900 -1944), romancier, eseist, reporter, pilot, erou francez

P.S. Înțelepciunea lui Solomon cap. 6, vers. 12-15: “Înțelepciunea este luminată și neînserată și cei care o iubesc o văd ușor și cei care o caută o găsesc. Ea iese în cale celor care o doresc și li se arată ea, întâi. Cel care se scoală pentru ea dis de dimineață nu se va osteni, căci o afla șezând la poarta lui. Cel care își bate capul cu înțelepciunea îndeplinește desăvârșirea minții și cel care își pierde somnul pentru ea va fi în curând fără de grijă”.

Cu dragoste creștinească,

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu