VOIEVOZII ȚĂRILOR ROMÂNE

Distribuie pe:

ORIZONTAL: 1) Domn al Țării Românești între 1593 - 1600 care, pentru o perioadă, a fost conducătorul de facto al celor trei state medievale care formează România de astăzi: Țara Românească, Transilvania și Moldova, considerat cel mai important precursor al unificării românilor (Viteazul) - Trimisul Domnului. 2) Inima Domniței Ralul - Mare cărturar al Umanismului românesc, Domn al Moldovei în 1692 și între 1710-1711, caracterizat astfel de George Călinescu: “un erudit de faimă europeană, voievod moldovean, academician berlinez, prinț moscovit...” (Dimitrie). 3) Domn al Țării Românești (mai 1574), fiul domnitorului Pătrașcu cel Bun, domnitorul cu cea mai scurtă domnie (4 zile) din istoria românilor - A apuca. 4) Domn al Țării Românești de mai multe ori între 1522 și 1529, ginerele voievodului Neagoe Basarab, cu o politică antiotomană, inscripția de pe mormântul său de la Curtea de Argeș amintind 20 de bătălii (de la Afumați) - A doua soție a domnitorului moldovean Alexandru cel Bun (1400-1432), înmormântată la Mănăstirea Bistrița, ctitoria domnului - Gheorghe Negrea. 5) “... domnesc”, expresie cu sensul “din familie de domnitor” - “Area Under Incremental Curve” (acronim) - Strămoșii noștri, ai căror vestiți conducători au fost Burebista și Decebal (sg.). 6) “Zona con Limitaciones Naturales” (acronim) - Mamac, fără flancuri! 7) “ ...Statuiei lui Mihai Viteazul”, una din poeziile lui Vasile Alecsandri - Ionel Brătianu - “Imprensa Nacional de Cabo Verde” (acronim). 8) Puse în capul regelui! - Savant și lingvist român, coordonatorul lucrării “Istoria Limbii Române” (Alexandru) - Arme golite! 9) Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cel care a creat Troparul Sfântului Ștefan cel Mare, cu rol esențial în canonizarea domnitorului - Primul domnitor al Principatelor Unite și al statului național România (1859), realizatorul unor importante reforme alături de Mihail Kogălniceanu, colaboratorul său cel mai apropiat (Alexandru Ioan). 10) “Paul din ...”, arab creștin din Siria, arhidiacon din Antiohia, cel care a lăsat descrieri vii și colorate ale multor domni din acea perioadă (1627-1667) - Supranumit “cel Mare”, acest voievod al Moldovei între 1457-1504, a fost o personalitate marcantă a istoriei românilor, înzestrată cu mari calități de om de stat, diplomat și conducător militar; Este prăznuit la 2 iulie. 11) Figură emblematică a istoriei naționale, conducătorul Revoluției de la 1821, al pandurilor și Domn al Țării Românești (Vladimirescu) - “Atletul cel mai puternic, unic al lui Cristos”, mare comandant militar și voievod al Transilvaniei (1441-1446), învingătorul sultanului Mahomed al ll-lea, cuceritorul Constantinopolului. Trasul clopotelor de la amiază este atribuit expres victoriei voievodului împotriva turcilor la Belgrad, în anul 1456 (de Hunedoara).

VERTICAL: 1) Domn al Moldovei de două ori, între 1709 și 1716, și al Țării Românești între 1716 și 1719, filozof, teolog și iscusit diplomat, cel care în anul 1716 a instaurat regimul fanariot în Țara Românească (Nicolae). 2) Voievod al Moldovei, care a domnit cronologic împreună cu tatăl său, domnitorul Alexandru cel Bun, apoi singur și în final cu fratele său Ștefan al II-lea - Una din marile noastre mănăstiri, la care se ajunge prin “Valea voievozilor” din apropiere de Târgoviște, a cărei biserică este cea mai mare necropolă domnească din țară, aici odihnindu-se voievodul Radu cel Mare, dar și capul domnitorului Mihai Viteazul. 3) Nicolae Dabija - Inelul lui Cuza! - Diminutiv de la Nedeijko. 4) În momentul de față - Lanț de magazine de articole de pescuit din România. 5) Cuvânt care exprimă durerea - Actul istoric realizat prin alegerea în anul 1859 a domnitorului Alexandru Ioan Cuza în Principatele Moldova și Țara Românească. 6) “New Life Advance International” (acronim) - Caimacam (locțiitor) în conducerea Moldovei între 1856-1857, adversar înfocat al unirii Moldovei cu Valahia (Teodor). 7) Soția domnului muntean Mihai Viteazul, împreună cu care a ctitorit în București Mănăstirea Mihai Vodă (1594) - Centrul oștirii! 8) În poem! - Domnitorul muntean în două rânduri, între 1386 și 1418, în timpul căruia Țara Românească a ajuns la cea mai mare întindere teritorială din istoria sa, ctitorul Mănăstirii Cozia (cel Bătrân). 9) “Love My Life” (acronim) - Domn al Țării Românești (cca 1383 sau 1385-1386), fiul lui Radu I și frate după tată al lui Mircea cel Bătrân - “Universal Fighting Network” (acronim). 10) Domn al Moldovei între 1399-1400, fiul lui Roman I și frate după tată cu Alexandru cel Bun (Ologul) -”Petru ...”, porecla acestui domnitor moldovean, despre care se crede că ar fi fost fiul lui Alexandru Lăpușneanu (1592; neart.). 11) Domn al Țării Românești între 1688 și 1714, în timpul căruia țara a avut o lungă perioadă de pace și înflorire culturală, în urma sa rămânând un mare număr de ctitorii religioase și un stil eclectic ce-i poartă numele. A fost martirizat de turci și sanctificat de Biserica Ortodoxă Română, fiind prăznuit pe 16 august.

Dicționar: AMA, GRAUR, NED, GIPO, IAI.

Dezlegarea careului “Lumea tenisului”, apărut în 23 iulie 2022: HALEP; MIHAI; AGUT; NADAL; RUZICI; O; BN; AS; BARA; SUI; D; H; RABAT; C; AGASSI; METU; U; N; T; COPIL; SELES; SHRE; NASTASE; EIS; DICA; CARNAC; BUZARNESCU.

Gh. HUZA

Lasă un comentariu