ÎMPLINIREA ADEVĂRATELOR PROOROCIRI

Distribuie pe:

Astăzi, 6 august, bisericile surori, catolică și ortodoxă, prăznuiesc Schimbarea la față a Mântuitorului Iisus Hristos, o piatră de hotar în împlinirea celor nădăjduite. Este un praznic împărătesc cu o mulțime de explicații și face parte din ciclul minunilor săvârșite de Iisus asupra propriei Sale persoane, demonstrând că este Dumnezeu adevărat, Stăpân și Atotputernic al vieții vremelnice și al celei veșnice, adevăratul și unicul Mesia. Este, dacă vreți, repetiția generală a Învierii din morți și Înălțării Sale la slava Tatălui. Fiind o revelație directă a Mântuitorului și a Sfintei Treimi, Strălucirea feței Mântuitorului pe muntele Tabor arată prezența permanentă a înțelepciunii divine în univers, înțelepciunea manifestată prin energiile necreate și meditație. Hainele albe ca zăpada sunt faptele și minunile Mântuitorului, care au fixat învățătura creștină în fundamentul dreptății, binelui și jertfei pentru semeni. Acest eveniment real și duhovnicesc a fost încununat de prezența lui Moise și Ilie, apostolii Petru, Iacob și Ioan, dovadă incontestabilă a minunii

Prin Shimbarea la față, Iisus Hristos ne încredințează: ,,Eu sunt viața, adevărul și calea” (Ioan XIV.6)

Astăzi ne minunăm că omul ajunge pe planeta Marte, de lucruri și fenomene peste putința de a le înțelege, iar când orbii vedeau, surzii auzeau, morții înviau, copiii erau vindecați de Fiul lui Dumnezeu, cărturarii și fariseii iudei l-au condamnat la moarte, nu doar pentru minunile pe care le făcea, ci din invidie, de spaimă că își vor pierde privilegiile. Învățătura Lui a schimbat fața omenirii. Pace vouă a fost salutul dumnezeiesc. Oare de ce nu se mai salută toți oamenii cu acestă urare? Față de martori, Iisus Hristos s-a schimbat la față pentru a ne arăta divinitatea Sa. Un nor fantastic își făcea apariția asupra muntelui Tabor, care unea două lumi, cea cerească și cea pământească, într-un act unic în istoria omenirii. Atunci, Făcătorul cerului și al pământului a grăit celor de față: ,,Acesta este Fiul Meu cel iubit, prin El Mă descopăr, de El să ascultați.” (Matei XVII.5). Uceinicii s-au înspăimântat, iar Iisus i-a încredințat: ,,Sculați-vă, nu vă temeți ... și să nu spuneți la nimeni despre aceasta până când va învia Fiul Omului din morți. Mulți nu au crezut și nu cred în această minune, dovadă stau războaiele dintre frați, pornite din ură, invidie și slavă deșartă. La ora actuală, oamenii sunt la un pas să transforme, să schimbe fața pământului într-un infern. Sfântul părinte, Papa Francisc, declara la un moment dat că nu există Iad, că, dacă nu vom respecta îndemnul dumnezeiesc: ,,Pe pământ să fie pace și între oameni bună-învoire”, cu adevărat vom trăi vremuri apocaliptice.

Pr. VASILE BOTA

Lasă un comentariu