RUGĂ ȘI CÂNTARE... NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

Distribuie pe:

* “La Nicula colo-n deal / În frumosul nostru ARDEAL, / În mijlocul codrului / Șade Maica Domnului//. Șade Maica și așteaptă / Căci spre mila ei se-ndreaptă / Tot poporul credincios / Și cu trenul și pe jos// Vin cu toții tot cântând / Pe Preasfânta lăudând, / Vin să-i spună Maicii Sfinte / Ce necaz le stă înainte//. Vin să-i ceară ajutor, / Pentru tot necazul lor, / Vin să-i facă prăznuire / La cinstita Adormire//. Iar Preasfânta, ca o Mamă / Tot suspinul îl înseamnă / Și-L roagă cu glas duios, / Pe iubitul Fiu Hristos//. Pe ROMÂNI să-i izbăvească / De ispita diavolească, / De foamete și război, / De cutremur și nevoi”.

***

* “Prea Sfîntă Maică și Fecioară / Nădejdea sufletului meu / Tu ești a mea mijlocitoare / La milostivul Dumnezeu. / De n-ar avea la ceruri lumea / Rudenie de pe pământ / Atunci ar fi pustie viața / Asemenea unui mormânt//. De nu erai tu primăvară / A veacului înțelenit / Ar fi rămas de-a pururi iarnă / Și soarele n-ar fi zâmbit//. De n-ai fi revărsat tu zorii / Peste pământul adormit / Atuncea umbra cea de moarte / Ar fi rămas fără sfârșit//. Dar astăzi Preacurată Maică / Când toți ne-am abătut la rău / De nu te vei ruga fierbinte / Ne părăsește Fiul tău//. Trimite semn de pocăință / poporului nedumerit / Și adu iarăși la credință / Pe Românii rătăciți//. Dezleagă Preacurată Maică / Cătușele celor robiți / Și dăruiește-le răbdare / Românilor năpăstuiți”.

***

* “Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, trândăvirea, uitarea, necunoștința, nerecunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și sufletele cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia poftelor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele rele, din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că preacuvântat și preamărit este numele tău cel sfânt, în cer și pe pământ, în vecii vecilor!” Amin.

P.S. Matei cap. 1, vers 23; 25: “Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și vor pune numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu. Și fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul Născut, Căruia I-a pus numele Iisus”.

Cu dragoste creștinească,

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu